ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Воскобійник Соломія Ярославівна

Статті автора:

кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50)
Е-пошта: