ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Вишнівська Богдана Вікторівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)