ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Загнітко Лариса Анатоліївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет (Кам’янець-Подільський)

Е-пошта: