ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій Концептуальні засади формування Smart-територій в Україні Інноваційні стратегії мінімізації ризиків сільського населення щодо захищеної зайнятості, викликаних пандемією коронавірусу та інституційними обмеженнями Соціальний розвиток села в умовах децентралізації влади Стратегічні орієнтири та пріоритетні напрями сталого розвитку сільських громад і територій в Україні в умовах децентралізації влади Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності Формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків пандемії COVID-19 Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості Соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору Гендерна збалансованість в умовах децентралізації управління сільським розвитком Еволюція економічних теорій сталого сільського розвитку Стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні Особливості ролі сільської жінки в сім’ї Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань Міграційні процеси як наслідок негативних тенденцій в житті сільських жінок Відтворення нерівності трудового потенціалу сільської і міської молоді: причини та шляхи подолання Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями Роль гендерного фактора на селі Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва Розвиток сільських територій в умовах децентралізації Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель Безробіття на селі - кризова невизначеність для сільської жінки Методологічні засади диференціації сільських територій Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі Оплата праці як соціально-економічна категорія та джерело доходу населення України Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації Підприємництво і розвиток сільських територій Економіка сільськогосподарської праці Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки Агроекономічний, фізиоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи

Сторінки