ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Сучасні тенденції формування ринку кормозбиральної техніки Сучасний стан та перспективи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства Капіталізація як фактор підвищення конкурентоспроможності лісової галузі Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств Розвиток галузі біопалив як детермінанта cталого розвитку України Тенденції розвитку ринку паливно-енергетичних ресурсів в аграрному секторі України Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні Формування ринку зернозбиральних комбайнів в Україні Сучасний стан та перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського господарства Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств Методичні засади вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників Агротехнопарки - інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки Методологічні підходи до визначення технічного рівня засобів механізації аграрного сектору Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства Сутність критерію ресурсозбереження та механізм його запровадження в умовах сталого розвитку Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі