ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Проблеми економічної теорії

Організація, організування, адміністрування Теорія сутності дефініції «сільські території» Формування продовольчих систем: теоретико-сутнісні аспекти Концептуальні засади біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку Теоретичні засади розвитку підприємництва Концептуальні аспекти економіки вражень в контексті землекористування Виробництво біопластику для циркуляційної економіки і стимулювання сестейнового розвитку Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем Становлення основної термінології в органічному секторі аграрної галузі Методологічні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу Теоретична сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві» Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс Виникнення та еволюція поняття «сталий розвиток» Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства Обґрунтування можливих шляхів розвитку ринкової економіки Про перспективу мінімізації кризових явищ у розвитку ринкової економіки Теоретичні засади геоекономіки Про сутність виробничих відносин в умовах ринкової економіки Прогноз динаміки внутрішнього валового продукту України за допомогою нейронних мереж Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП Тріада «знання - інформація - нові знання» як базовий вектор розвитку сучасного суспільства Інтерпретація понять «управління» і «менеджмент» та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни Теоретичні основи обґрунтування дефініції «ринок сільськогосподарської продукції» Фізико-економічні засади національної стратегії розвитку агросфери Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма Теоретичні аспекти удосконалення земельних відносин у сучасних умовах господарювання