ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Наукова дискусія

Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях Соціально-економічні чинники академічної мобільності у формуванні конкурентоспроможності представників науково-освітньої спільноти Глобальна кліматична криза та її вплив на розвиток аграрного сектору економіки України Ненафтові експортні виклики нафтових країн на прикладі Азербайджану Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення Перспективи кліматичних змін на планеті Земля Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань Виклики та можливі шляхи розв’язання проблем трудової міграції сільського населення Трансфер енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК Посилення державного впливу на забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві Соціальний капітал аграрної сфери: теоретичний концепт оцінки засад формування і функціонування Застосування рамкового методу трансформації методології аудиту для забезпечення сталого розвитку сільських територій Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи Формування макроекономічних пропорцій в нових умовах господарювання Методичні основи оцінки життєздатності підприємств Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку Парадигма функціонального підходу до проявів ризику в діяльності аграрних підприємств в умовах ринку Методичні підходи та прикладні оцінки інклюзивного сільського розвитку Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин Теорія і методологія кластерного розвитку АПК Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств Особливості структурних змін в економіці України Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки Сутнісний аспект методології наукових досліджень Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту Квазіхолдинги: створення і правомірність існування Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання До методики оцінки рівня продовольчої безпеки Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства Бренд «Житниця Європи»: міф чи реальність Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки Проблематика статистичної оцінки особливостей інноваційної діяльності в АПК

Сторінки