ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Управління та інформаційне забезпечення

Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору Структура управління агропромисловими підприємствами в умовах розвитку інформаційних технологій Аналіз особливостей ринкового попиту сільськогосподарських товаровиробників на дорадчі послуги в Україні Кластери як інноваційна організаційно-економічна форма ефективного аграрного виробництва в системі сталого розвитку Генезис та розвиток сільськогосподарських дорадчих служб в Україні Шляхи цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва в Україні Економетричний аналіз впливу цифровізації економіки на розвиток аграрного виробництва Удосконалення планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами Інформаційне забезпечення в дорадництві з використанням сучасних інноваційних Інтернет-технологій Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій у сільськогосподарських підприємствах Характеристика ключових суб’єктів інформаційно-консультаційної діяльності в Україні Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування Розвиток інституціоналізму в системі управління Інформаційне забезпечення розвитку аграрної підприємницької діяльності Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах Віртуальні комунікації та їх вплив на ефективність діяльності агроформувань Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Ресурсна концепція в системі стратегічного менеджменту Управління рибним господарством України: етапи реформування і сучасна державна політика Аналітичний моніторинг у забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств Розподільчі інформаційні центри у системі інформаційного забезпечення Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством