ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Розвиток біоорієнтованої економіки: досвід Європейського Союзу Лідерство в ролі мотиваторів та стимуляторів продуктивності співробітників Порівняльне дослідження експорту з Ірану горіхів та сухофруктів щодо країн-конкурентів: США, Китаю та Туреччини Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика Концепція ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів Актуальні проблеми аграрного ринку та перспективи розвитку на прикладі Республіки Вірменія Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування Організаційно-економічне забезпечення управління землями лісогосподарського призначення: зарубіжний та вітчизняний досвід Розвиток харчової промисловості Польщі протягом її членства в Європейському Союзі Польська продовольча продукція на міжнародних ринках Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі Європейські практики підтримки сталого розвитку сільських територій у контексті удосконалення земельних відносин Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє Порівняльна оцінка польської молочної промисловості з країнами Європейського Союзу Формування цін на землі сільськогосподарського призначення у Чеській Республіці Поточний стан і перспективи розвитку аграрного сектору Республіки Вірменія Сучасна парадигма Спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу Доступність продовольства на прикладі регіону Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України Аспекти імплементації політики сталого розвитку сільського господарства в Європейському Союзі Виробництво та реалізація органічної продукції в світі Економіко-фінансове становище цукрової промисловості Польщі перед відміною квотування виробництва цукру в ЄС Економічне значення розширеного воспроизводства в сільському господарстві Азербайджану Вертикально кооперовані агропромислові організації в сільському господарстві країн СНД Мотивація ефективного використання персоналу підприємства Фінансові ресурси як інструмент державного регулювання на регіональному рівні Зовнішні ринки та агропродовольчий сектор Польщі Державне регулювання аграрної сфери США Фермерські інтернет-молли як мережеві форми партнерства Роль системного та еволюційного підходів при виборі інструментів аграрної політики: уроки Литви Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Азербайджані Особливості формування та реалізації регіональної інноваційної стратегії в Азербайджані Аналіз виробництва і ринкової пропозиції плодів гранату в Ірані Роль конкурентної політики в забезпеченні динамічного розвитку Азербайджану Економіко-організаційні аспекти переходу до екологічно чистого сільського господарства Фактори впливу на розвиток ферм у Литві Взаємодія інформаційних систем у сільському господарстві Актуальні проблеми підвищення ефективності функціонування АПК Білорусі в умовах загострення конкуренції на світовому продовольчому ринку Агропромисловий комплекс Росії в умовах формування Євразійського економічного союзу і членства в СОТ Інвестиційний клімат Азербайджанської Республіки як ключовий фактор розвитку сільського господарства Основні напрями державної підтримки сільського господарства в Азербайджанській Республіці

Сторінки