ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства

Концентрація та ефективність сільського господарства

Економіка агропромислового виробництва

Оптимізація структури рослинницької галузі Рівненської області

Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства

Визначення собівартості молока на основі енергетичної оцінки кормів

Шляхи підвищення ефективності АПК України

Сільське населення у формуванні регіональних відмінностей виробництва молока

Аграрний ринок

Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ

Методологічні аспекти оцінки рівня системи управління в аграрних підприємствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору

Сільський розвиток як результуюча функціонування сільських територій та аграрної сфери

Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК

Управління та інформаційне забезпечення

Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством

Розподільчі інформаційні центри у системі інформаційного забезпечення

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Організації третього сектору в розвитку сільського господарства: перспективи договірного ціноутворення (англомовна)

Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Стратегія перспективного розвитку агропромислового виробництва Білорусі

Наукова дискусія

Шляхи відродження українського села

Сторінка молодого науковця

Ефективність використання ресурсів галузі рослинництва

Формування ціни органічної сільськогосподарської продукції в ринкових умовах

Економічна сутність категорії „оборотні засоби підприємств”

Фінансово-кредитне забезпечення малих сільськогосподарських підприємств