ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.33:631.52
Економіка агропромислового виробництва

Оптимізація структури рослинницької галузі Рівненської області / Грицюк П.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 24

На прикладі Рівненської області розглянуто систему аграрного виробництва із зворотним зв’язком. Запропоновано ітераційну процедуру оптимізації структури посівних площ, реалізація якої дає змогу максимізувати очікуваний прибуток. Табл.: 4. Рис.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: рослинна галузь, оптимізація структури, рентабельність, прибуток

Список використаних джерел

 1. Дослідження операцій в економіці: підруч. / за ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. - К.: Знання, 2007. - 558 с.
 2. Кравченко Р.Г. Экономико-математические модели задач по сельскому хозяйству / Р.Г. Кравченко. - М.: Экономика, 1965. - 311 с.
 3. Наконечний С.І. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування / С.І. Наконечний, С.С. Савіна. - К.: ДЕМІУР, 1998. - 186 с.
 4. Орлов 0.0. Планування прибутку підприємства в умовах ринку / О.О. Орлов. ХНУ, 2009. - 153 с.
 5. Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2002-2010 pp. - Рівне, 2003-2011; Стат. щорічник Рівненської області за 2010 рік. - Рівне, 2011. - 503с.
 6. Скрипник А. Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю /А. Скрипник, Т. Зінчук. - Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 26 - 37.
 7. Сохнич Л.Я. Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин / А.Я. Сохнич. - Львів: ’’Українські технології”, 2000. - 108 с.
 8. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування / А.М. Третяк. -К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2004. - 542 с.
 9. Фон Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Фон Нейман Дж., О. Моргенштерн. — М.: Наука, 1970. — 708 с.
 10. Dantzig G.B. Reminiscences About the Origins of Linear Programming //Mathematical Programming: The State of the Art / Ed. by A. Bachem, M. Groetschel and B. Korte.-Berlin: Springer Verlag,1983. - P.79-86.
 11. LesterR. Brown. World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse. - 2011, Earth Policy Institite. - P. 327.
Читати статтю: 13_01_03.pdf