ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 314.82:338.439
Економіка агропромислового виробництва

Сільське населення у формуванні регіональних відмінностей виробництва молока / Шиян Н.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 49

Здійснено аналіз і визначено відмінності густоти сільського населення по регіонах України і їх вплив на формування обсягів виробництва молока в них. Розрахований показник кількості молока, виробленого на одного сільського жителя, показав: між ним і густотою сільського населення є зворотний зв’язок. Табл..: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: густота сільського населення, ефективність розвитку галузі, господарства населення, великотоварне виробництво

Список використаних джерел

 1. Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, прогнози / П.С. Березівський // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 15-20.
 2. Василенко Л.Ю. Формування спеціалізованих молочнотоварних підприємств оптимальних розмірів / Л.Ю. Василенко, А.В. Кучер // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С. 41-49.
 3. Відроджене скотарство: національний проект. — К.: ДІА, 2011. — 44 с.
 4. Головчук А.Ф. Розвиток молочного скотарства в Черкаській області / А.Ф. Головчук, Л.А. Корінний, О.В. Семенда// Економіка АПК. 2011. - № 12. - С. 25-28.
 5. Гуторов О. І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства / О.І. Гуторов // Економіка АПК. - 2011. — № 6. - С. 151-158;
 6. Діброва А.Д. Ефективність державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні / А.Д. Діброва // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 54-60.
 7. Канцевич С.І. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / С.І. Кан- цевич // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 88-91.
 8. Мазуренко О.В. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва / О.В. Мазуренко, Г.В. Ковальова // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 41-46.
 9. Македонський А.В. Шляхи відродження молочного скотарства на Харківщині / А.В. Македонський, P.O. Петренко, М.І. Єнін // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 14-18;
 10. Пащенко О.В. Функціонування ринку молока і молочних продуктів / О.В. Пащенко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 43-48;
 11. Про затвердження галузевої Програми розвитку молочного скотарства України до 2015 року [Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики України від 10.12.2007 р. № 886/128. - Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_b5/pg_gswbxt.htm.
 12. Радько В.І. Тенденції виробництва молока в Україні / В.І. Радько // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 24-27.
 13. Сільське господарство України: стат. зб. за 2010 р. / Держ. служба статистики України. - К., 2011. - С. 228.
 14. Соціальні індикатори рівня життя населення: стат. зб. / Держ. служба статистики України. - К., 2011. - 218 с.
 15. Теслюк С.Р. Організація молочарських кооперативів як чинник ефективного господарювання / С.Р. Теслюк // Економіка АПК. - 2009. - № 7. - С. 143-146.
 16. Улько Є.М. Прогнозування кон’юнктури ринку молока в Україні та США / Є.М. Улько // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 67-73.
 17. Ульянченко О.В. Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні / О.В. Ульянченко // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 10-19;
Читати статтю: 13_01_07.pdf