ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового подкомплексу України

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання

Ефективність сільськогосподарського виробництва на Волині

Удосконалення механізму державного регулювання та стимулювання розвитку агропромис­лового виробництва

Шляхи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства

Аграрний ринок

Тенденції на світових регіональних ринках зерна та перспективи України

Ціноутворення та цінова політика

Аграрні цикли: історія, методологія, практика

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі

Аграрний менеджмент і підприємництво

Формування менеджменту якості підприємств із виробництва органічної продукції

Економічна ефективність запровадження систем управління якістю в підприємстві

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Суцільна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій

Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності

Формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві

Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві

Управління та інформаційне забезпечення

Аналітичний моніторинг у забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств

Історія аграрної економічної думки

Академік I.I. Лукінов і українська економічна наука

Сторінка молодого науковця

Антикризова спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємництва

Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії

Особливості запровадження системи соціальної відповідальності вітчизняними аграрними підприємствами