ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.159(477.82)
Економіка агропромислового виробництва

Ефективність сільськогосподарського виробництва на Волині / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 13

Проаналізовано за системою показників ефективність виробництва сільгосппідприємств Волинсь­кої області в розрізі районів і детальніше по частині господарств, характерних за спеціалізацією, структурою, розмірами галузей та іншими важливими ознаками. Виявлено резерви підвищення ефек­тивності в різних галузях. Практика підприємств області засвідчує можливості відновлення і розвит­ку громадського тваринництва. Табл.: 4.
Ключові слова: окупність витрат, додана вартість, землемісткість робочого місця
Читати статтю: 13_02_03.pdf