ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 633.1:338.516.4(477)
Аграрний ринок

Тенденції на світових регіональних ринках зерна та перспективи України / Андрющенко Б.В., Жигадло В. С., Сікачина О. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 33

Досліджено особливості розвитку світового ринку зерна пшениці, кукурудзи та ячменю протягом 2000/01-2011/12 маркетингових років з урахуванням динаміки його виробництва, споживання, екс­порту, імпорту в розрізі основних географічних сегментів світового ринку з метою обґрунтування можливої концепції державної стратегії експорту зерна в Україні. Визначено найбільш перспективні для України сегменти світового ринку для експорту зерна зазначених культур. Просування України на світові ринки зерна та зростаюча конкуренція на них вимагає кардинальної зміни державної полі­тики у вітчизняному аграрному секторі, зокрема, зернового господарства, головними складовими якої має стати відмова від надмірного втручання й адміністративного тиску безпосередньо на учасників зернового ринку (ліцензування, квотування, мита тощо), реалізація дієвих заходів сприяння експорту вітчизняної аграрної продукції, зокрема зерна, створення прозорого інвестиційного клімату і законо­давчого захисту інвестицій. Рис.: 5. Бібліогр.: 5.
Ключові слова: аграрний ринок, стратегія, експорт, зерно

Список використаних джерел

  1. Смоляр В.І. Формування нової концепції харчування / В.І. Смоляр // Проблеми харчування. - 2004. - № 3(4). - С. 8-13.
  2. The State of Food Insecurity in the World / FAO, Rome, 2012. - 65 p.
  3. http://www.fao.org/docrep/014/am859r/am859r01.pdf.
  4. http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/synthesis_papers/ /How_to_Feed_the_World_in_2050_RU.pdf.
  5. http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx.
Читати статтю: 13_02_06.pdf