ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем

Економіка агропромислового виробництва

Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні

Експертна грошова оцінка земельних ресурсів із використанням нейромережевого моделювання

Моделювання показників ефективності виробництва овочів закритого грунту

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері

Вплив виробничих факторів на рентабельність соєвиробництва в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Вирішення проблеми реалізації виробленої продукції малими формами аграрного господарювання

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі

Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі

Удосконалення управління сталим розвитком сільських територій Черкащини на основі впровадження інновацій

Зростання ефективності кормовиробництва на інноваційних засадах

Проблеми економічної теорії

Теоретичні аспекти удосконалення земельних відносин у сучасних умовах господарювання

Досвід господарювання в аграрній сфері

Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Прямий і супутній ефекти підвищення урожайності сільськогосподарських культур

Сторінка молодого науковця

Особливості функціонування інституту праці в малому підприємництві аграрного сектору

Забезпеченість основними засобами сільськогосподарських підприємств

Проблеми формування ринку малогабаритної техніки для фермерських господарств