ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в контексті купівельної спроможності населення

Економіка агропромислового виробництва

Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки

Формування та використання виробничого потенціалу м'ясопереробних підприємств

Аграрний ринок

Удосконалення управління виробництва органічної продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Розвиток харчової промисловості Польщі: інвестиції, активи підприємств (англомовна)

Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах

Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії бухгалтера

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оцінка еколого-економічного збитку в сільськогосподарському виробництві

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів

Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Наукове забезпечення Державної програми розвитку сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства на 2013–2020 рр.

Місце польської харчової промисловості в економіці Європейського Союзу (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях

Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва

Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь

Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь

Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства

Ефективність оптимізації розміщення посівів на ділянках різної родючості в органічному виробництві

Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій

Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект

Сучасні трансформації землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні

Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект