ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.631.147:504
Аграрний ринок

Удосконалення управління виробництва органічної продукції / Артиш В.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 6 - С. 28

Визначено можливість застосування управлінських аспектів регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Обґрунтовано необхідність і доцільність формування процесів управління органічним сільським господарством у системі рослинництва й тваринництва. Встановлено, що для формування вітчизняного ринку органічної продукції необхідне створення адаптованої нормативної бази, стимулювання виробників, конкурентного середовища. Питання розвитку органічного виробництва в Україні є вкрай актуальним як із погляду збереження та захисту сільськогосподарських земель, так і достойного входження нашої держави до міжнародного поділу праці. Виявлено, що на розвиток органічного виробництва істотно впливає попит на органічну продукцію з урахуванням ціни й грошових доходів населення. Визначення обсягів попиту сприятиме прогнозуванню важливих тенденцій щодо виробництва й обсягів продажу органічної продукції в Україні на сучасному етапі. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: органічна продукція, процес управління, екологічний менеджмент, управління якістю продукції, рослинництво, тваринництво

Список використаних джерел

  1. Антонець С.С. Коли Україна зрозуміє свою планетарну місію / С.С. Антонець, В.М. Писаренко // Вісн. Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – №2 – С.5-8.
  2. Бородачева Н. Спрос и предложение на рынке органических продуктов/ Н. Бородачева // Агроперспектива. – 2004. – №9. – С.59-61.
  3. Кобець.М.І. Органічне землеробства в контексті сталого розвитку/ М.І. Кобець//Проект «Аграрна політика для людського розвитку». Актуальні питання аграрної політики: зб. робіт. – 2007-2008. – С.106-132.
  4. Милованов Є.В. Органічне сільське господарство: перспективи для України / Є.В. Милованов // Посібник українського хлібороба: [Науково-практичний збірник]. – К, – 2009. – С. 257-260.
  5. Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої продукції в Україні / В.О. Шлапак [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.lol.org.ua.
  6. Sylvander, B. and N.H.Kristensen. Organic Marketing Initiatives in Europe. Organic Marketing Initiatives and Rural Development., School of Management and Business, University of Wales, Aberystwyth, UK, 2005.
  7. Bavec Franc. Organic production and use of alternative crops / RC Press, 2007. – 241 c.
  8. Добыш Г. Норвежские заметки / Г. Добыш, С. Гранде // Белорусское сельское хозяйство. – 2003. – № 9. – С. 40-42.
  9. Kirchmann Holger. Organic Crop Production: Ambitions and Limitations / Springer, 2009. – 244 p.
Читати статтю: 13_06_04.pdf