ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності

Ціноутворення та цінова політика

Формування ринкової ціни продукції переробки молока

Аграрний ринок

Реформування системи державної сертифікації на зерновому ринку України

Формування ринку насіння зернових колосових

Еволюція вітчизняного ринку плодів від кінця ХІХ і до початку ХХІ ст.

Ринкова координація як напрям сталого розвитку аграрного ринку (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Іпотечне кредитування в сільському господарстві України

Види облікових підсистем в інформаційному забезпеченні управління підприємств

Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України

Аграрний менеджмент і підприємництво

Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств через механізми хеджування

Ресурсне забезпечення аграрних формувань в умовах нестабільної економіки

Кооперація як перспективний напрям розвитку особистих селянських господарств (англомовна)

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект

Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення)

Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Кооперативні об’єднання Німеччини як основа для формування соціально-економічного середовища

Механізм фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва в Польщі

Сторінка молодого науковця

Зарубіжний досвід у сфері діяльності молокопереробних акціонерних компаній на фондовому ринку

Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі Міжнародних стандартів фінансової звітності