ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Механізм оподаткування ПДВ молокопереробних підприємств: вплив на організацію аналітичного обліку готової продукції

Фінансове забезпечення галузі садівництва

Аграрний менеджмент і підприємництво

Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств

Фахові об’єднання аграрно-промислової сфери і торгового сектору економіки як головні регулятори реалізації української національної технологічної платформи «Агропродовольча» (англомовна)

Витрати на виробництво молока як чинник його конкурентоспроможності

Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методологічні підходи до оцінки рівня та якості життя сільського населення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження

Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки

Технологічний фактор розвитку національної економіки

Сторінка молодого науковця

Теоретико-практичні аспекти визначення вартості підприємства на основі методу DCF (дисконтування грошових потоків) (англомовна)

Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості

Особливості розвитку насіннєвих кластерних формувань зернового підкомплексу

Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції

Новий високоекономічний метод сушіння зерна

Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств

Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київської області

Удосконалення механізму мотивації праці в молокопереробних підприємствах

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Розвиток та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції - сировини для переробки на біопаливо

Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива