ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.1
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічне становище України / Полозенко Д.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 9 - С. 42

Аналізуються потенційні можливості активізації використання внутрішніх ресурсів, які не були задіяні у виробничий процес, і на цій основі розроблені пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності в галузях із прискореним оборотом капіталу. Відсутність достатніх фінансових ресурсів, перманентна нестача власних коштів, проблема платежів - основні причини рецесії виробництва. В цій ситуації особливе значення має державний бюджет, за допомогою якого держава визначає, яку частину доходу слід спрямувати в пріоритетні й «не пріоритетні» галузі країни. Доведено, що фінансовий стан підприємств залежить не лише від суб’єктів господарювання, а й від кожного працівника, який водночас є носієм державних інтересів. Обґрунтована необхідність віднесення галузей з прискореним оборотом капіталу до пріоритетних галузей. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: економіка, фінансова криза, економічне зростання, кредит, людський капітал, видатки державного бюджету

Список використаних джерел

 1. Власюк О.С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О.С. Власюк. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. – 474 с.
 2. Гривневська О.В. Фінансова безпека сільського господарства регіонів України / О.В. Гривневська / Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 93-101.
 3. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : [моногр.] / Л.В. Лисяк. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.
 4. Статистичний щорічник України. – К., 2012. – С. 543.
 5. Могилова М.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М.М. Могилова, Я.К. Білоусько, Г.М. Підлісецький // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 62-63.
 6. Статистичний щорічник України. – К., 2011. – С. 106.
 7. Уряд. кур’єр. – 2013. – 21 берез.
 8. Насибов Н. Научно-технический потенциал Китая: итоги и перспективы развития / Н. Насибов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 10. – С. 83, 79.
 9. Статистичний щорічник України 2011. – К.: Тов «Август-Трейд», 2012. – С. 320-321.
 10. Урядовий кур’єр. – 2013. – 20 квіт.
 11. Котельников Р. Сколько стоит человеческий капитал России? / Р. Котельников // Вопросы экономики. – 2013. – № 2. – С. 44.
 12. Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства / Б.Й. Пасхавер // Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 57.
 13. Україна у цифрах. – 2011. – С. 93.
 14. Статистичний щорічник України. – К., 2011. – С. 59.
 15. Рибак С. У першу чергу фінансуються захищені статті бюджету / С. Рибак // Уряд. кур’єр. – 2013. – 12 квіт.
Читати статтю: 13_09_42-47.pdf