ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2:338.43
Сторінка молодого науковця

Аналіз заходів економічної політики щодо відповідності інтересам заінтересованих сторін / Пугачов В.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 124

Розкрито доцільність використання положень теорії заінтересованих сторін (стейкхолдерів) для формування та реалізації заходів економічної політики, насамперед реформ. Проаналізовано досвід створення громадської платформи в Дніпропетровській області, яка стала базою для налагодження діалогу між суспільством та органами влади, відповідальними за запровадження економічної політики, консолідації зусиль заінтересованих сторін і відпрацювання консенсусного бачення запровадження заходів економічної політики в регіоні. На основі узагальненого досвіду узгодження економічних суперечок у рамках громадської платформи розроблені методичні підходи й алгоритм аналізу заходів економічної політики щодо їх узгодженості з інтересами всіх заінтересованих сторін. Запропоновано матрицю для аналізу впливу громадянського суспільства та позицій заінтересованих сторін при реалізації конкретних заходів економічної політики держави. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: економічна політика, аналіз, економічні інтереси, теорія, державне регулювання, заінтересовані сторони

Список використаних джерел

  1. Патроник І. Створення Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області / І. Патроник. – К.: МЦПД, 2012. – 32 с.
  2. Указ Президента України від 10 грудня 2010 року №1119/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році"» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1119/2010.
  3. Уряд затвердив Програму модернізації систем теплопостачання України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246773823&cat_id=244276429.
  4. Freeman R.E. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success / R.E. Freeman, J.S. Harrison, A.C. Wicks. – New Haven: Yale University Press, 2007. – 178 р.
  5. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach / R.E. Freeman. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 292 р.
  6. Murray W. Transcript of a Press Briefing by William Murray, Deputy Spokesman, Communications Department, International Monetary Fund [Electronic source] / William Murray. – Available from: http://www.imf.org/external/np/tr/2013/tr102513.htm.
  7. Phillips R. Stakeholder Theory and Organizational Ethics / Robert Phillips. – Berrett-Koehler Publishers, 2003. – 216 р.
Читати статтю: 13_12_124-127.pdf