ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2013 рік

Еколого-економічні аспекти впровадження мікрозрошення

Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК

Особливості державного фінансування галузі садівництва

Використання матриці політичного аналізу в оцінці ефективності державного регулювання ринку молока та молокопродуктів

Функціонування підприємницької діяльності у виробництві та формуванні ринку біопалива (англомовна)

Виробництво біопалива та удосконалення механізму його інноваційного забезпечення (англомовна)

До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки

Малі форми аграрного виробництва

Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний та соціоекономічний ефекти

Шляхи розвитку льонарства в Україні

Концентрація виробництва молока в системі чинників підвищення його ефективності

До питання формування пропозиції на ринку насіння озимого жита

Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні

Формування ціни на органічну продукцію

Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: стан та шляхи активізації (англомовна)

Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України

Перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Управління рибним господарством України: етапи реформування і сучасна державна політика

Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору

Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною

Особливості сучасної моделі державної підтримки сільського господарства в Росії

Шляхи раціонального розподілу бюджетних коштів для ефективного розвитку вітчизняних сільгоспвиробників

Iнтектуальний капітал у розвитку аграрного сектору економіки

Кооперація як інституційний механізм розвитку аграрної підприємницької діяльності (англомовна)

Дослідження залежності рентабельності виробництва ячменю від економічних показників сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення

Про посилення організаційної складової в управлінні аграрною економікою (англомовна)

Особливості формування орендної плати в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся

Ефективність використання кормів у тваринництві

Розвиток малих підприємств на селі

Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури

Ф’ючерсний ринок - важливий фактор стабілізації ціноутворення (англомовна)

Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств

Методи бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні менеджменту

Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки

Диференціація сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності

Забезпечення конкурентоспроможності ТЗОВ «Галичина-Захід» в умовах зовнішньоекономічної інтеграції України

Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України

Ресурсна концепція в системі стратегічного менеджменту (англомовна)

Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України

Фізико-економічні засади національної стратегії розвитку агросфери

Основні фактори, що зумовлюють якість продукції тваринництва

Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі

Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини

Аналіз заходів економічної політики щодо відповідності інтересам заінтересованих сторін

Сторінки