ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2014 рік

Концептуальні засади і пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного університету

До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України (=> )

Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року

Економічна ефективність використання курей вітчизняної селекції у племінних господарствах (=> )

Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (=> )

Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні

Соціальні аспекти організації сільськогосподарських підприємств

Кластери як одна із форм управління конкурентоспроможністю підприємств (англомовна)

SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу формування продуктивної зайнятості сільського населення

Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв

Україна в міжнародній торгівлі пшеницею

Інституціоналізація корпоративних процесів в аграрній сфері (=> )

Теоретичні основи обґрунтування дефініції «ринок сільськогосподарської продукції» (=> )

Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни (=> )

Попит на продовольство в Європейському Союзі в умовах економічного спаду (англомовна)

Проблематика статистичної оцінки особливостей інноваційної діяльності в АПК

Економічна сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки (=> )

Впровадження Інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (=> )

Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства (=> )

Роль кластерних утворень у розвитку вітчизняної аграрної економіки (=> )

Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній

Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі

Оподаткування аграрного сектору: ризики та розвиток (англомовна)

Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні (=> )

Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування

Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств

Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем (=> )

Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі (=> )

Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності (=> )

Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань

Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект (=> )

Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій

Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу

Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки (=> )

Інноваційні технології в аграрній сфері: сутність, класифікація та українські реалії (=> )

Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні (=> )

Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва (=> )

Основні результати наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 2013 рік та завдання на перспективу

Стан і шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України

Визначення економічно доцільного напряму використання біогазу

Вплив рівня інтенсивності виробництва на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Прогнозна модель зернового балансу (=> )

Розвиток теорії вартості та ціноутворення

Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу (=> )

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах

Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств (=> )

Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту (=> )

Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України

Інституційна платформа підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України

Інтерпретація понять «управління» і «менеджмент» та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки (=> )

Сторінки