ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.9:631.11.027
Сторінка молодого науковця

Впровадження Інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах / Швиденко О.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 129

Розкрито сутність поняття Інтернет-маркетингу, визначено його завдання та переваги застосування. Розглянуто складові й інструменти Інтернет-маркетингу, з’ясовано можливості, які вони дають підприємницькій діяльності. Проаналізовано загальний стан Інтернет-середовища України, досліджено основні характеристики он-лайн аудиторії, особливості ринку е-комерції та територіальну поширеність використання Інтернету. Висвітлено ступінь проникнення останнього в домогосподарства й підприємства України, в тому числі в сільському господарстві. Обґрунтовано необхідність запровадження Інтернет-маркетингу в сільському господарстві, визначено його особливості та проблемні аспекти. Проаналізовано доцільність використання безкоштовних дошок оголошень для здійснення операцій купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Рекомендовано використання торгових Інтернет-систем на прикладі системи Агроторг. Рис.: 1. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: аграрний маркетинг, Інтернет-маркетинг, е-комерція, маркетингові інструменти, Інтернет-середовище, он-лайн аудиторія, дошки оголошень, система Агроторг

Список використаних джерел

 1. Барабашова К. Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / К. Барабашова, А. Прокопець. – 2009. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/16-67-1.
 2. Воронецька І.С. Соціалізація маркетингової діяльності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / І.С. Воронецька, К.А. Задворна. – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-voronetska-is-zadvorna-ka-sotsializatsiya-marketingovoyi-diyalnosti-agrarnih-pidpriemstv/.
 3. В Україні вже майже 20 мільйонів регулярних Інтернет-користувачів [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/technology/2013/03/27/125244/.
 4. В Україні стрімко зростає ринок он-лайн торгівлі [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/v_ukraiini_strimko_zrostae__rinok_onlayn_torgivli_1840710.
 5. За рік кількість Інтернет-користувачів в Україні зросла на 9% [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/06/15/303544.
 6. Зіньцьо Ю. Електронний маркетинг в системі аграрного підприємництва України [Електронний ресурс] / Ю. Зіньцьо. – 2011. – Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/_ld/0/15_Zbirnyk_tez_ico.pdf.
 7. Кількість користувачів Інтернету в Україні досягнула майже 20 мільйонів [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http://blogosphere.com.ua/2012/11/01/ukrainian-internet-user-stats-2012/.
 8. Комарницький І.Ф. Економічна теорія / І.Ф. Комарницький. – Чернівці, 2006. – 334 с.
 9. Кравчук І. Управління маркетингом в аграрному бізнесі [Електронний ресурс] / І. Кравчук. – 2011. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/zbirnik_konf_2011_11_15-16_ch2.pdf .
 10. Мамчин М.М. Маркетингові аспекти сільськогосподарського розвитку в Україні [Електронний ресурс] / М.М. Мамчин, І.І. Жагаляк, B.P. Мороз. – 2007. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/38_7.pdf.
 11. Матіїв І.М. Інтернет-маркетинг як інструмент розвитку сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І.М. Матіїв, В. Кушнірюк. – 2010. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Economics/68237.doc.htm.
 12. Обсяг ринку Інтернет-реклами України зріс в 2,4 раза – до 594 млн грн [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/90/all/2013/04/07/299588.
 13. Понад 86% підприємств України мають доступ до Інтернету [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news/569180-ponad-86-pidpriemstv-ukrajini-mayut-dostup-do-internetu.html.
 14. Попович З. Інтернет-контрреволюція, або як захистити вільний доступ до медіа-контенту? [Електронний ресурс] / З. Попович. – 2011. – Режим доступу: http://gaslo.info/?p=171.
 15. Прядко О. Как выглядит украинский АПК в интернет-пространстве [Электронный ресурс] / О. Прядко. – 2012. – Режим доступа: http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/opinion/1002967#.UgN9t22Umwq
 16. Ринок електронної комерції в Україні виріс до 1,6 мільярда [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/news/40460.html.
 17. Ринок електронної комерції в Україні продовжить активно розвиватися [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://newsradio.com.ua/2013_07_23/Rinok-elektronno-komerc-v-Ukra-n-prodovzhit-aktivno-rozvivatisja/.
 18. 1BСаваневський М. Україна один з лідерів росту Інтернет-ринку в Центрально-Східній Європі (дослідження) [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http://watcher.com.ua/2012/07/24/ukrayina-odyn-lideriv-rostu-internet-rynku-v-tsentralno-shidniy-yevropi-doslidzhennya/.
 19. Семенов Н. Рынок интернет-маркетинга в Украине [Електронний ресурс] / Н. Семенов, Р. Аметов. – 2013. – Режим доступу: http://secl.com.ua/attach/page_from_mir_01-2010.pdf.
 20. Соловйов І О. Науково-методологічні основи формування та розвитку системи агромаркетингу. : дис... д-ра наук [Електронний ресурс] / І.О. Соловйов. – 2009. – Режим доступу: http://www.disslib.org/naukovo-metodolohichni-osnovy-formuvannja-ta-rozvytku-systemy-ahromarketynhu.html.
 21. Соловйов І. О. Система агромаркетингу та її роль в маркетинговому забезпеченні розвитку АПК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/418-ahromarketynhu-system-and-its-role-in-the-development-of-aic-marketing-support.html.
 22. Український ринок електронної комерції оцінили у 1,6 мільярда доларів [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2013/07/2/383174/.
 23. Чи загрожує Україні монополія на ринку електронної комерції з боку Інтернет-магазинів [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://gazeta.ua/ru/blog/38109/chi-zagrozhue-ukrajini-monopoliya-na-rinku-elektronnoji-komerciji-z-boku-internet-magaziniv.
 24. Draganska, M., Hartmann, W. R. & Stanglein, G. Internet vs. TV Advertising: A Brand-Building Comparison [Electronik resourse]. – Mode of access: http://faculty-gsb.stanford.edu/hartmann/Internet_vs_TV.pdf.
 25. Hongyu, W. & Dongmeib,Zh. (2011) Internet technology’s development and its positive role in promoting E-Marketing /ESEP 2011 (9-10 December), Singapore/ Energy Procedia, 13, 6504 – 6507.
 26. Kımıloğlu, H. (2004). The “E-Literature”: A Framework for Understanding the Accumulated Knowledge about Internet Marketing. Academy of Marketing Science Review, vol. 6 [Electronik resourse]. – Mode of access: http://www.amsreview.org/articles/kimiloglu06-2004.pdf.
 27. Pettinger, T. (2007). Spending on Internet to Dominate Retail [Electronik resourse]. – Mode of access:: http://www.economicshelp.org/blog/132/retail/spending-on-internet-to-dominate-retail/.
 28. Strauss, J., El-Ansary A.I. & Frost, R. (2006). E-Marketing (4th Edition). Prentice Hall [Electronik resourse]. – Mode of access: http://wlxt.whut.edu.cn/new/wlyx/Resource/Kejian/.
 29. Terziaa, N. (2011). The impact of e-commerce on international trade and employment /7th International Strategic Management Conference/ Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 745–753.
Читати статтю: 14_01_129-135.pdf
Читати переклад статті: 1401shvydenko.pdf