ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432(477)
Аграрна політика і реформування

До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України / Дем’яненко С.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 14

Розглядаються базові підходи до розробки стратегії розвитку аграрного сектору економіки України як однієї з провідних галузей, що впливають на макроекономічні показники країни. Проаналізовано основні фактори аграрної економіки, які впливають на макроекономічні показники і забезпечення продовольчої безпеки населення. Розкриті необхідність стратегії, її особливості, обмеження й основні підходи до розробки. Акцентовано увагу на існуючих суперечностях в інтересах держави і підприємств при розробці та втіленні стратегії розвитку аграрної економіки, а також зазначені можливості їх подолання. Показані основні напрями реформування Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП) до 2020 р. і можливості адаптації стратегії розвитку аграрного сектору економіки України до цієї політики. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: стратегія, аграрне виробництво, державна економічна політика, експорт, продовольча безпека, Спільна аграрна політика Європейського Союзу

Список використаних джерел

 1. Бородина Е. Какая модель агросектора нужна Украине? / Е. Бородина, И. Прокопа // Зеркало недели. – 2012. – № 18. – 18 мая.
 2. Геєць В.М. Стратегія розвитку агропромислового комплексу України / [В.М. Геєць, А.Д. Діброва, С.М. Кваша, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук та ін.]. – К.: НАНУ, УААН, 2005. – 119 с.
 3. Гоголь Т.В. Становлення Спільної аграрної політики Європейського Союзу та регулювання розвитку сільських територій / Т.В. Гоголь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/ 12GTVRST.pdf.
 4. Дем’яненко С.І. Сучасна аграрна політика України: принципи та перспективи. Формування ринкової економіки : Спец. вип. «Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України» / С.І. Дем’яненко : Зб. наук. праць. – КНЕУ, 2009. – С. 9-16.
 5. Дем’яненко С. Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату / С. Дем’яненко, В. Бутко // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 66-72.
 6. Зінчук Т.О. Єввропейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України : моногр. / Т.О. Зінчук. – Житомир: ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 384 с.
 7. Юркенайте Н. Реформа единой аграрной политики Европейского Союза на период после 2013 года / Н. Юркенайте // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 3. – С. 26-30.
 8. Электронный ресурс: 1.Чиновники рассказали, что принесли Украине 5 лет в ВТО. http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHinovniki-rasskazali-chto-prinesli-Ukraine-5-let-v-VTO-437561.html.
 9. Электронный ресурс: Дальнейшее повышение объёмов производства и экспорта зерна в Украине требует существенного развития инфраструктуры – эксперт //http://www.ukragroconsult.com/ukragrokonsalt/novosti-temp/dalneishee-povyshenie.
 10. Demyanenko Serhiy I. Globalization and Ukrainian Agriculture//Polish agriculture and food economy within the EU framework. Warsaw Agricultural University, 2006, 33-37 рр.
 11. European Union: facts and commentaries / editor-in-chief – Borko J.A. / Association of European Research. – 2012. – issue 66. – P. 15-20 // Internet source: http://www.edcaes.ru.
 12. Russian Agriculture at the Crossroads // The Economics of Russian Agriculture. – № 8. – P. 84-85.
 13. Uzun V. Russian Policy of Agriculture Support and the Necessity of its Correction after WTO Initiation // Economic Issues. – 2012.
 14. The Common Agricultural Policy after 2013 // Internet source: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm.
Читати статтю: 14_01_14-19.pdf
Читати переклад статті: 1401demianenko.pdf