ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.016.1:631.11
Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціальні аспекти організації сільськогосподарських підприємств / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 45

У процесі реформувань сільгосппідприємств залишається поза увагою їхній вплив на виконання соціальних зобов’язань аграрного виробництва. Приватні інтереси власників, безумовно, превалюють. Запропоновано організаційні принципи, з орієнтацією на які слід спрямовувати реформування підприємств. Кожне з них має формуватися єдиним земельним масивом, бути пов’язаним із місцевою громадою та сільською радою. Стаціонарний характер діяльності поєднуватиметься з різногалузевою структурою, яка включає як рослинницькі, так і тваринницькі виробництва. У підприємстві об’єднуються земельні, трудові, матеріальні ресурси відповідно до території. Головний критерій ефективності - додана вартість з одиниці площі угідь. Необхідно розширити права працівників і трудових колективів в управлінні виробництвом та використанні результатів його діяльності. Важливо відмовитися від практики повного присвоєння власниками приватного підприємства чи господарського товариства доходів від його діяльності. Слід враховувати великий людський капітал працівників. Інвестиції повинні залучатися на умовах, які убезпечують від заволодіння підприємства інвестором. Обов’язковими мають бути вагомі соціальні зобов’язання підприємства перед місцевою громадою, відповідні площам використовуваних угідь. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: соціальність, сільськогосподарське підприємство, кооперація, наймана праця, диверсифікація, самоврядування

Список використаних джерел

 1. Гелуй С.Д. Теорія та історія кооперації / С.Д. Гелуй, Р.Я. Пастушенко. – К.: Знання, 2006. – 514 с.
 2. Дієсперов В.С. Еволюція сільськогосподарських підприємств / В.С. Дієсперов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 290 с.
 3. Доценко А.І. Сільське розселення в Україні, динаміка та структура / А.І. Доценко. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – 288 с.
 4. Історія українського селянства. Т.1. –К., 2006. – 632 с.
 5. Історія українського селянства. Т.2. –К., 2006. – 654 с.
 6. Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. – К.: Вікар, 2002. – 478 с.
 7. Примірний статут сільськогосподарської артілі. – К.: Державне видавництво колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 1941. – 32 с.
 8. Сільське господарство України від минулого до сьогодення. Т.1. – К.: Аграрна наука, 2005. – 280 с.
 9. Соціальний розвиток сільських територій. – Умань: СПД „Сочінський”, 2009. – 249 с.
 10. Тимочко Н.О. Економічна історія України / Н.О. Тимочко. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
 11. Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье. – М.: Новое издательство, 2003. – 408 с.
 12. Экономика организации и отраслей агропромышленного комплекса. Кн. 1. – Минск: Беларусская навука, 2007. – 892 с.
Читати статтю: 14_01_45-52.pdf