ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 378.4:504:001.895.008
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Концептуальні засади і пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного університету / Шебанін В.С. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 5

Висвітлено сутність і значення інноваційної діяльності взагалі й вищих навчальних закладів зокрема. З останніх особливу увагу приділено Миколаївському національному аграрному університету, викладено його досвід у здійсненні інноваційної освітньої діяльності. При цьому розглянуто й функції та напрями діяльності наукового парку, розроблені університетом енергозберігаючі проекти і сформовану ним спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації обласну Програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Виявлено існуючі у здійсненні інновацій в освітній діяльності недоліки та запропоновано основні напрями їх усунення. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: інновації, університет, науковий парк, програма, енергозберігаючі проекти, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, інноваційна освітня діяльність, консорціум

Список використаних джерел

 1. Дем’яненко С.І. Інноваційне зростання – основа стабільності агропромислового комплексу / С.І. Дем’яненко // Наука та інновації. – 2005. – Т.1, №1. – С.87-98.
 2. Druker P.F. Post-Capitalist Society / Peter Ferdinand Druker. – New-York: Harper Business, 1993. – 232 p.
 3. Jim Woodhill. Capacities for Intuitional Innovation: Complexity Perspective / Jim Woodhill // IDS Bulletin. – May 2010. – V.41, N 3. – P. 47-59.
 4. Зубець М.В. Науково-організаційна база інноваційного розвитку аграрної науки / М.В. Зубець, С.А. Володін // Вісн. аграр. науки. – 2009.– №6.– С.7-13.
 5. Калетнік Г.М. Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку / Г.М. Калетнік // Економіка АПК. – 2013. – №9. – С.5-11.
 6. Кропивко М.Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки / М.Ф. Кропивко, Т.С. Орлова // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С.11-18.
 7. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 706 с.
 8. Семенюк С.Б. Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг / С.Б. Семенюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №2. – С.39-43.
 9. Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. – 416.
 10. Шубравська О.В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О.В. Шубравська // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С.11-18.
 11. Julian Birkinshaw. The 5 Myths of Innovation / Julian Birkinshaw, Cyril Bouguet and J.L. Barsoux // Mit Sloan management review. – winter 2011. – Vol. 52, N 2. – P. 43-50.
Читати статтю: 14_01_5-13.pdf