ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2014 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Основні результати наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 2013 рік та завдання на перспективу

Аграрна політика і реформування

Стан і шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України

Економіка агропромислового виробництва

Визначення економічно доцільного напряму використання біогазу

Вплив рівня інтенсивності виробництва на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Аграрний ринок

Прогнозна модель зернового балансу (=> )

Ціноутворення та цінова політика

Розвиток теорії вартості та ціноутворення

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу (=> )

Аграрний менеджмент і підприємництво

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах

Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств (=> )

Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту (=> )

Зовнішньоекономічні відносини

Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційна платформа підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України

Проблеми економічної теорії

Інтерпретація понять «управління» і «менеджмент» та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки (=> )

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Виробництво м’ясопродуктів: світові та вітчизняні тенденції (англомовна)

Наукова дискусія

Бренд «Житниця Європи»: міф чи реальність

Сторінка молодого науковця

Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (=> )

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств (=> )

Створення науково-технічної продукції та обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні

Перспективи виробництва біоетанолу з цукрових буряків в Україні (англомовна)