ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.027(477.83)
Аграрний менеджмент і підприємництво

Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств / Янишин Я.С., Кашуба Ю.П. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 61

Розглядається роль маркетингу в підвищенні ефективності підприємства і засоби для цього. Акцентовано увагу в основному на маркетинг як один із найважливіших факторів та ін­струментів для підвищення ефективності, який відіграє важливу роль у під­приємстві. Висвітлено як негативні аспекти, що викликають повільну реаліза­цію маркетингової стратегії, так і позитивні. Підкреслюється, що розвиток переробно­го підприємства неможливий без докорінної перебудови організаційної структу­ри на основі концепції маркетингу. Запропоновані шляхи поліпшення вироб­ничо-збутової діяльності за рахунок ефективного використання маркетингового бюджету та дистрибуційної стратегії. Табл.: 1. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: маркетинг, маркетинговий бюджет, цінова політика, маркетингова діяльність, прибутковість, попит, ефективність, дистрибуційна стратегія

Список використаних джерел

  1. Багиев Г. Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприя­тии / Г. Л. Багиев. — Л.: Обл. правл. ВНТОЗ, 1990. – 312 с.
  2. Армстронг Г. Введение в маркетинг: учеб. пособ. 5-е изд.; пер. с англ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М. : Издательский дом «Вильяме», 2000. – 640 с.
  3. Грузинов В. П. Схема маркетинговой деятельности / В. П. Грузинов. – М. : «Инфра-М», 1998. — 246 с.
  4. Соловйов І.О. Маркетинг відносин в АПК : Орієнтири на майбутнє / І. О. Соловйов, О. В. Самчук // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 5. – 122 с.
  5. Chritopher M.L. Logistic and Supply Chain Management – London: Pitman Publihing, 1992.
  6. Houlihan J.B. International Supply Chains: A. New Approach // Management Decision, 1988 – Vol. 26 – No. 3. – Р. 13-19.
  7. Lambert D. M. Cooper M.C. Pagh J.D. Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities // The Internation Journal of Logistics Management, 1998 – Vol. 9 – No. 2. – P. 1—19.
  8. Oliver K.R., Webber D.M. Supply Chain Management: Logistics Catcher up with the Strategy // M. Chritopher. «logistics: The Strategic Issues» — Chapman & Hall, 1992. – 304 с.
Читати статтю: 14_03_61-65.pdf
Читати переклад статті: 1403yanyshyn_kashuba.pdf