ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.52:631.147
Сторінка молодого науковця

Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку / Гаваза Є.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 131

Проаналізовано сучасний стан ринку органічної продукції, зокрема рівня її доступності для кінцевого споживача з позицій наявності та наближеності місця продажу, пропонованого асортименту та ціни. Розглянуто збутову інфраструктуру ринку органічної продукції, зокрема: спеціалізовані магазини, супермаркети та інтернет-магазини. Здійснено порівняння закупівельних і роздрібних цін на органічну та традиційну продукцію, в результаті чого виявлено значне перевищення ціни органічної продукції над ціною традиційної в роздрібних торговельних точках. Обґрунтовано напрями розвитку ринку органічної продукції та його інфраструктури за допомогою реалізації продукції через кооперативи та, зокрема, за допомогою мережі автолавок, що дасть можливість налагодити ефективний збут, виключити зайвих посередників і спекулятивні цінові надбавки. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр. 10.
Ключові слова: органічна продукція, ринок органічної продукції, доступність, асортимент, ціна, ринкова інфраструктура

Список використаних джерел

  1. Вічевич A.M. Екологічний маркетинг: навч. посібник / A.M. Вічевич, Т.В. Вайданич, І.І. Дідович, А.П. Дідович. – Львів : УкрДЛТУ, 2002. – 248 с.
  2. Кьостер У. Основи аналізу аграрного ринку / У. Кьостер; наук. ред. пер. О. Нів’євський – К.: Видавництво АДЕФ-Україна, 2012. – 486 с.
  3. Рудницька О.В. Визначення цільового споживача органічної продукції в Україні за допомогою інструментів сегментації / О.В. Рудницька // Агроінком. – 2006. – № 7-8. – С. 17-20.
  4. Яценко О.М. Формування попиту на органічну продукцію на агропродовольчому ринку / О.М. Яценко, Ю.С. Завадська // Інноваційна економіка”. – 2010. – № 3 (17). – С. 204–208.
  5. Can Organic Farming Feed Us All? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldwatch.org/node/4060.
  6. Jules N. Pretty. Sustainable Agriculture and Food. – Volume ІІІ. – London: Sterling, 2008. – 388 p.
  7. Maya W. Paul, Gina Kemp and Robert Segal. Understanding Organic Food Labels, Benefits, and Claims [Electronic source]. – Mode of access: http://www.helpguide.org/life/organic_foods_pesticides_gmo.htm
  8. Marketing trends for organic food in the 21st century. Series on computers and Operations Research. Baourakis G. – London: World Scientific, 2004 – 337 p.
  9. Organic agriculture’s contribution to sustainability [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/018/aq537e/aq537e.pdf.
  10. The handbook of organic and fair trade food marketing. Edited by Wright S and Diane McCrea. – UK: Blackwell Publishing ltd. – 2007, 291 p.
Читати статтю: 14_05_131-135.pdf