ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43
Аграрна політика і реформування

Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки / Залізко В.Д. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 21

Проведено комплексне дослідження виробництва продукції рослинництва України, деякі міжнародні порівняння, показано вплив галузі на рівень продовольчої безпеки та соціально-економічного розвитку сільських територій. Визначено перспективні шляхи розвитку галузі у довгостроковій перспективі за умови створення позитивного соціально-екологічного ефекту в умовах європейського вибору. Проаналізовано вплив виробництва продукції рослинництва на розвиток сільського господарства в контексті встановлення загроз продовольчій безпеці та соціально-економічному розвитку сільських територій. Здійснено системний аналіз динаміки питомої ваги всіх областей України у виробництві валової продукції рослинництва, починаючи з 1990 року. Наголошено на тому, що за умови ефективного державного управління, аграрного потенціалу України буде достатньо для забезпечення не тільки внутрішньої продовольчої безпеки, але й для підтримки глобальної продовольчої безпеки. Рис.: 6. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: сільська територія, стратегічний аналіз, рослинництво, продовольча безпека, соціально-економічний розвиток, аграрний потенціал

Список використаних джерел

 1. Карта проходження проекту Закону України „Про продовольчу безпеку України” № 8370-1від 28.04.2011р. [Електронний ресурс ] / Портал „Ліга: Закон”. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/JF6GI01I.html.
 2. Кирилюк Є. М. Сучасний стан і шляхи гарантування продовольчої безпеки України / Є. М. Кирилюк // Вісн. Черкаського ун-ту. Економічні науки. – 2009. – Вип. 153. – С. 49-58.
 3. Пропозиції до Закону України „Про продовольчу безпеку України” № 8370-1від 28.04.2011р. [Електронний ресурс ]/ Портал „Ліга: Закон”. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/JF6GI01I.html.
 4. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [моногр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук.ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с.
 5. Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки) : моногр. / М. К. Орлатий, І. Ф. Гнибіденко, І. М. Демчак та ін.; за ред. М. К. Орлатого. – К. : НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2012. – 752 с.
 6. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов, – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
 7. Статистичний збірник „Сільське господарство України” за 2012 рік; за ред. Н.С. Власенко. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 402 с.
 8. Тимченко Л.Д. Некоторые проблемы правового обеспечения продовольственной безопасности / Л.Д. Тимченко, Н.И. Рагимов // Bakı Universiteti Xəbərləri. – 2009. – № 4. – С. 1-12.
 9. Amir R.M. Analysis of household food security concerns and coping strategies of small farmers in northwestern highlands of pakistan / R.M. Amir, Babar Shahbaz, Tanvir Ali, M.I. Zafar // Pak. J. Agri. Sci. – 2013. – Vol. 50(3). – С. 505-510.
 10. FAO / Word agricultire towards 2008/2050. Project for food, nutriation, agriculture and major commodity groups Global Perspective Studies. FAO. June 2008. – 56 c.
 11. Gojenko B. Land use, food and nutrition security – case study in rural Uzbekistan [Електронний ресурс] / B. Gojenko, I. Leonhaeuser, G. Stulina. – Режим доступу : http://ideas.repec.org/p/ags/ugidic/159125.html.
 12. Masinde G. V. Food security coping strategies in female and male headed households in Kenyan slums: The case of Kawangware, Nairobi / Masinde G. V. // International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship. – 2014. – Vol. 1 (9), P. 36-54.
 13. Mjonono М. Nvestigating household food insecurity coping strategies and the impact of crop production on food security using oping strategy index (CSI) / Mfusi Mjonono, Mjabuliseni Ngidi, Sheryl L. Hendriks // 17th International Farm Management Congress, Bloomington/Normal, Illinois, USA. – 2009. – P. 312–326.
 14. Nwachukwu I.N. Impact of selected rural development programmes on poverty alleviation in Ikwuano LGA, Abia State, Nigeria / I. N Nwachukwu, C. I. Ezeh // African Journal of Food Agriculture Nutrition and Development. – 2007. - Vol. 7, № 5.
 15. Okwoche V. A. Asogwa Analysis of Food Security Situation among Nigerian Rural Farmers / Victoria A. Okwoche, and Benjamin C. Asogwa // International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering. – 2012. – Vol. 6. – № 12. – С. 100–104.
Читати статтю: 14_05_21-29.pdf