ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України

Економіка агропромислового виробництва

Організаційно-економічні засади функціонування м’ясного скотарства в Україні (=> )

Еколого-економічні основи використання рекультивованих земель степового Придніпров’я

Удосконалення методики прогнозування у тваринництві (=> )

Аграрний ринок

Сільськогосподарська продукція: проблема якості (=> )

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області

Аграрний менеджмент і підприємництво

Бенчмаркінг як інструмент управління процесом адаптації аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку (=> )

Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Концептуальні підходи до дослідження інноваційного потенціалу природних цукрозамінників на прикладі стевії (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Об’єктивна необхідність оптимізації площ багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах Півдня України (=> )

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку соняшникової олії в Україні (=> )

Аналіз використання основних засобів хлібопекарськими підприємствами в умовах недосконалої практики обліку (англомовна)

Розвиток наукового забезпечення аграрного виробництва

Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України

Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної кукурудзи в сучасних умовах (англомовна)

Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах

Врахування світових тенденцій на ринку хмелю та хмелепродукції як складова механізму управління розвитку галузі (англомовна)